Науково-практичний коментар до ст. 66 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 66 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
66.    Висновок експерта

1. Висновок експерта – докладний опис проведених
експертом
досліджень, зроблені у
результаті них висновки та обґрунтовані від­
повіді на питання, задані
судом.

1. При розгляді і вирішенні цивільних справ суду
іноді потріб­на допомога різних фахівців. Тому досить поширеним є такий за­
сіб доказування, як висновок експерта, який є
докладним описом
проведених досліджень,
зроблених висновків і обґрунтованих відповідей на питання суду. Висновок
експерта не повинен місти­
ти
рекомендацій з приводу характеру рішення суду, застосування
права і т.
ін. Висновок буде оптимальним, якщо він складається з трьох частин: вступної,
описової (дослідницької) та заключної (висновки).У вступній частині висновку вказується: назва
експертизи, якою
вона є (додаткова,
повторна чи ін.); орган чи особа, які призначали експертизу; дані про експерта;
дата надходження матеріалів питан­ня експерту; найменування матеріалів;
обставини справи, поперед­ження про відповідальність експерта і ін.
Досліджувальна частина
містить опис
процесу дослідження та його результати, експертну
оцінку результатів дослідження. У заключній
частині викладають­
ся висновки дослідження по суті поставлених питань.

2. Оскільки висновок експерта є одним із засобів
доказування,
він не є обов\’язковим
для суду і фактичні дані у ньому оцінюються
судом за загальними правилами нарівні з іншими доказами (див. коментар до статті 57 цього Кодексу). Незгода
суду з висновком ек­сперта повинна мотивуватися судом у судовому рішенні або
ухвалі
про закінчення справи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code