Науково-практичний коментар до ст. 68 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 68 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
68.     Обчислення процесуальних строків

1. Строки, встановлені законом або судом,
обчислюються роками.
місяцями і
днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію,
яка повинна
неминуче настати.

1.    Відповідно до коментованої статті, строки,
встановлені зако­
ном або призначені
судом, обчислюються роками, місяцями і дня­
ми. Так, сторони та інші
особи, що брали участь у справі, заяви про
перегляд рішень і ухвал у зв\’язку з нововиявленими обстави­
нами можуть подавати протягом трьох місяців з дня
встановлення обставин, що є підставою для перегляду (ст. 352 ЦПК). Апеляційні
скарги на рішення суду першої інстанції можуть
бути подані протя­
гом двадцяти днів
після подання заяви про апеляційне оскарження (ст. 294 ЦПК). В усіх цих
прикладах строк визначаться проміжками
часу.

2.     Процесуальний строк може визначатися вказівкою на
подію,
яка повинна неминуче настати. Так, сторони зобов\’язані подати докази
або повідомити про них суд до або під час попереднього су­
дового засідання (ст. 131 ЦПК), провадження в
справі зупиняється
у випадку,
передбаченому п. 4 ст. 201 ЦПК, до набрання законної сили вироку, рішення,
ухвали чи постанови, від яких залежить ви­
рішення справи (п. З ст. 203
цього Кодексу).

3.    Процесуальний
строк може визначатися також точною кален­
дарною датою, наприклад, точно зазначений день виклику відпові­дача в суд у стадії підготовки справи до судового
розгляду.

4.     Іноді строк визначається встановленням обов\’язку
негайно здійснити процесуальну дію. Так,
наприклад, ст. 132 ЦПК вста­
новлює,
що протоколи і матеріали за судовим дорученням негайно
пересилаються до
суду, що розглядає справу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code