Науково-практичний коментар до ст. 70 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 70 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 70.    Закінчення процесуальних строків

1.  Строк, обчислюваний роками,
закінчується у відповідні місяць 
і число останнього року строку.

2. Строк,
обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне 
число останнього місяця строку. Якщо
закінчення строку, обчислю­
ваного місяцями, припадає на такий
місяць, шо відповідного числа не мас, строк закінчується в останній день цього місяця.

3.     Якщо
закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи
інший неробочий день, останнім днем строку є
перший після нього
робочий день.

4.     Перебіг
строку, закінчення якого пов\’язане з подією, яка повин­
на неминуче настати, закінчується наступного дня
після настання
події.

5.     Останній
день строку триває до 24 години, але коли в цей строк
слід було вчинити процесуальну дію в суді, де
робочий час закінчуєть­
ся раніше,
строк закінчується в момент закінчення цього часу.

6.     Строк не
вважається пропущеним, якщо до його закінчення
заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами
зв\’язку.
 

1.     Перебіг процесуальних строків починається з
наступного дня після відповідної
календарної дати або настання події, з якою пов\’язано його початок. Однак, це
загальне правило не завжди ко­
ординує
спеціальні норми. Так, ст. 294 цього Кодексу зазначає, що
заяву про апеляційне оскарження рішення суду
першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рі­шення,
але не з наступного дня після його проголошення.

2.   Закінчення
строку, обчислюваного роками, визначається
відповідним місяцем і числом
останнього року встановленого строку. Якщо
строк обчислюється місяцями, то він закінчується у відповідне число останнього
місяця строку. У тому разі, коли ос­
танній місяць не має відповідного
числа, строк закінчується в ос­танній день
цього місяця. Перебіг строку, обчислюваного днями,
визначається перебігом останнього дня
встановленого строку. Ос­танній день процесуального строку в усіх випадках
вважається за­кінченим, як правило, о 24 годині, але якщо у цей строк необхідно 
було вчинити процесуальну дію у
суді, то перебіг останнього дня
строку
визначається часом закінчення робочого дня у даному суді. Строк не вважається
пропущеним, якщо дія, ним обмежена, стала­
ся до 24 години останнього дня шляхом здачі на пошту необхідних документів або грошових сум, або передачі іншими
відповідними
засобами зв\’язку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code