Науково-практичний коментар до ст. 72 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 72 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
72.     Наслідки пропущення процесуальних
строків

1.  Право на вчинення
процесуальної дії втрачається із закінчен­
ням строку, встановленого законом або судом.

2.    Документи, подані після
закінчення процесуальних строків,
залишаються без розгляду, якщо суд за клопотанням
особи, що їх подала, не знайде підстав для поновлення або продовження строку.

1. Коментована стаття встановлює важливе правило
про проце­
суальну силу строків:
пропуск встановленого законом або судом
процесуального строку спричиняє
для учасників процесу, як пра­вило, неможливість здійснення даної процесуальної
дії. Скарги і документи, подані після
закінчення процесуальних строків, зали­
шаються
без розгляду і повертаються заявнику, якщо суд не знайде
підстав для
продовження або поновлення процесуального строку за клопотанням особи, що їх подала. Так, якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк не виконає
вимоги, встанов­
лені статтями 119 і
120 цього Кодексу, не сплатить суму судового
збору, а також не оплатить витрати на інформаційно-технічне за­безпечення
розгляду справи, позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві
(ст. 121 ЦПК).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code