Науково-практичний коментар до ст. 75 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 75 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 75.    Зміст судової повістки і оголошення

про виклик у суд

1. Судова повістка про
виклик у суд повинна містити:

1)      ім\’я фізичної особи чи найменування юридичної
особи, якій адресується повістка;

2)   найменування
та адресу суду;

3)     зазначення місця, дня і
часу явки за викликом;

4)      назву справи, за якою
робиться виклик;

5)      зазначення, в якості
кого викликається особа (як позивач, від­
повідач, третя особа, свідок, експерт,
спеціаліст, перекладач);

6)   зазначення, чи
викликається особа в судове засідання чи у
попереднє судове засідання, а у разі
повторного виклику сторони у зв\’язку з необхідністю дати особисті пояснення –
про потребу дати
особисті
пояснення;

7)   у разі необхідності –
пропозицію особі, яка бере участь у справі,
подати всі раніше неподані докази;

8)     зазначення обов\’язку
особи, яка одержала судову повістку в
зв\’язку з відсутністю адресата, за першої можливості
вручити її
адресату;

9)    роз\’яснення
про наслідки неявки залежно від процесу­ального статусу особи, яка викликається (накладення штрафу, примусовий привід, розгляд справи за відсутності, залишення заяви без розгляду), і про обов\’язок повідомити суд про причини неявки.

2.    В оголошенні про виклик
вказуються дані, зазначені в пунктах
1 – 7 і 9 частини першої цієї статті.

3.     Судова
повістка-повідомлення повинна містити найменування та адресу суду, назву
справи, вказівку про те, яку дію буде вчинено, місце, день і час її вчинення, а
також про те, що участь у її вчиненні
для цієї особи не є обов\’язковою.

4.     Якщо разом із судовою повісткою надсилаються
копії від­повідних документів, у повістці особі, якій вони надсилаються,
повинно бути зазначено, які документи надсилаються і про її право подати
заперечення та відповідні докази на їх підтверд­ження.

   1.       Коментована стаття містить правило про
обов\’язкові рекві­зити повістки та оголошення про виклик до суду. В них повинно
бути зазначено: до якого суду і коли слід з\’явитися даній особі, по якій справі
і як хто (позивач, відповідач, третя особа, свідок, експерт, перекладач), на
прийом до судді або у судове засідання, наслідки неявки або неповідомлення про
причини неявки у судо­ве засідання (для свідка – ст. 50 ЦПК; для експерта – ст.
53 ЦПК; для сторін та інших осіб, що беруть участь у справі, – статті 77, 169
ЦПК).

2.       Разом із повісткою відповідачу в справі може
бути надісла­но копію позовної заяви, а іноді й копії всіх доданих до неї ма­теріалів
(див. ст. 127 цього Кодексу). У повістці має бути зазна­чено пропозицію
відповідачу подати заперечення проти позову і докази на підтвердження цих
заперечень.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code