Науково-практичний коментар до ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 76.     Порядок вручення судових повісток

1.    Судові повістки, адресовані фізичним особам,
вручаються їм під розписку, а юридичним особам – відповідній службовій особі,
яка розписується про одержання повістки.

2.    Розписка про одержання
судової повістки з поміткою про дату вру­
чення в той самий день особами, які її вручали, повертається до суду.

   3.     Якщо
особу, якій адресовано судову повістку, не виявлено в місці проживання,
повістку під розписку вручають будь-кому з пов­нолітніх членів сім\’ї, які
проживають разом з нею, а за їх відсутності – відповідній
житлово-експлуатаційній організації або виконавчому органу місцевого
самоврядування.

4.    У разі
відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку, негайно повертає її
до суду з поміткою про причини невручення.

5.   Вручення
судової повістки представникові особи, яка бере
участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі.

6.  Якщо особа, яка бере участь у справі,
перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі,
позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні вій­ськовослужбовців,
обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під
розписку адміністрацією місця утри­мання особи, яка негайно надсилає розписку
та письмові пояснення цієї особи до суду.

7.    Особам, які проживають за межами України,
судові повістки вручаються в порядку, визначеному міжнародними договорами,
згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, в разі від­сутності
таких – через дипломатичні представництва та консульські установи України за
місцем проживання цих осіб. 

8.      У разі
відмови адресата одержати судову повістку особа, яка її доставляє, робить
відповідну помітку на повістці і повертає її до суду. Особа, яка відмовилася
одержати судову повістку, вважається повідомленою.

9.    Якщо
місцеперебування відповідача невідоме, суд розглядає справу після надходження
до суду відомостей щодо його виклику до суду в порядку, визначеному цим
Кодексом.

1.
Коментована стаття цього Кодексу регламентує порядок вру­чення повісток про
виклик. Якщо повістка адресована громадяни­ну, вона вручається йому під
розписку, яка повертається до суду з вказівкою часу одержання повістки
повідомленою особою. Повіс­тки підприємствам, організаціям, установам тощо
вручаються під розписку відповідним службовим особам.

2. Належним
повідомленням коментована стаття визнає і вру­чення повістки у разі відсутності
особи, яка повідомляється, будь-кому із членів її сім\’ї, що проживають разом з
нею, а за їх від­сутності – відповідній житлово-експлуатаційній організації або
виконавчому органу місцевого самоврядування. У разі відмови адресата одержати
судову повістку особа, яка її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці
та повертає її до суду. Особа, яка відмовилася одержати судову повістку,
вважається належним чи­ном повідомленою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code