Науково-практичний коментар до ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 82 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 82.     Відстрочення та
розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або
звільнення від їх оплати

1.    Суд, враховуючи майновий стан сторони, може
своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору та витрат на
інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи на визначений строк, але не
більше як до ухвалення судового рішення у справі.

2.   Якщо у встановлений судом строк судові
витрати не будуть оплачені, заява відповідно до статті 207 залишається без
розгляду, або витрати стягуються за судовим рішенням у справі, коли оплата
судових витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення.

3.   З підстав, зазначених у частині першій цієї
статті, суд може зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов\’язаних
з розглядом справи, або звільнити від їх оплати.

4.   У разі подання позовної заяви після подання
заяви про забезпе­чення доказів або позову розмір судового збору зменшується на
роз­мір судового збору, сплаченого за відповідну заяву про забезпечення доказів
або позову.1.  Коментована стаття встановлює підстави та порядок
відстро­
чення та розстрочення сплати
судових витрат, зменшення їх роз­міру або звільнення від їх оплати. З
урахуванням майнового стану фізичних осіб (як уявляється, для юридичних осіб це
правило не повинно застосовуватися) суд своєю ухвалою може відстрочити
(перенести сплату судового збору та витрат на інформаційно-тех­нічне
забезпечення розгляду справи) або розстрочити (дозволити сплату частинами)
судових витрат. Строк відстрочення або роз­строчення сплати судових витрат не
може бути більше, ніж до за­
кінчення розгляду справи по суті та
ухвалення судового рішення по справі. Якщо у
встановлений ухвалою суду строк судові витра­ти не будуть внесені, суд залишає
заяву без розгляду (у тому разі, якщо строк їх сплати не співпадає із
закінченням розгляду справи), або вказує у судовому рішенні про примусове
стягнення судових
витрат, якщо їх
оплата була розстрочена чи відстрочена до
поста­новления судового рішення.

2.    Однією з підстав зменшення розміру належних до
сплати су­
дових витрат або звільнення
від їх сплати є майновий стан грома­дянина. Коментована стаття надає судді
(суду) право звільнити за
цією
підставою фізичну особу від сплати судового збору. Оскільки
«майновий стан» – категорія оціночна, суддя (суд)
має обґрунтувати
звільнення від
сплати судового збору у своєму рішенні або ухвалі.

3.      Коментована стаття цього Кодексу у частині 4
передбачає
можливість заліку до
загальної суми судового збору суми судового
збору за забезпечення
доказів або позову.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code