Науково-практичний коментар до ст. 85 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 85 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 85.     Витрати сторін та їх
представників, що пов\’язані з явкою до суду

1.       Витрати, пов\’язані з
переїздом до іншого населеного пункту
сторін та їх представників, а також найманням житла,
несуть сто­
рони.

2.      Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її пред­ставникові сплачуються іншою стороною добові
(у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
Компенсація за втрачений
заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а
компенсація за відрив від звичайних занять – пропорцій­
но від розміру мінімальної заробітної плати.

3. Граничний розмір
компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх представників, що пов\’язані
з явкою до суду, встанов­
люється
Кабінетом Міністрів України.

1.  Коментована стаття визначає суб\’єктів, види та
порядок сплати витрат, що пов\’язані з явкою
до суду. Зазначені витрати
покладаються цією статтею на сторони. Питання
про розмір вит­рат та суб\’єкта, на якого
вони покладаються, вирішуються судом
при
ухваленні рішення, залежно від результатів розгляду справи.
Вони покладаються на обидві сторони при частковому
задоволен­
ні позову або на сторону,
яка програла справу. Витрати пов\’язані з переїздом до іншого населеного пункту
та за наймання житла, що
обчислюються
стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та
її представникові не можуть перевищувати встановлені
законодавс­твом норми відшкодування витрат на відрядження(п. 5 Додатку до
постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня
2006р. №590).

2.  Частина 2
коментованої статті у зв\’язку з цим зазначає, що стороні, на користь якої
ухвалено рішення, та її представникові
сплачується
іншою стороною добові, компенсація за втрачений за­
робіток чи відрив від звичайних занять. Додатком
до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006р. №590 визначено
порядок та розміри компенсації за втрачений
заробіток та за відрив
від звичайних
занять. Пункт 2 цього додатку встановлює, що за втрачений заробіток у зв\’язку з
явкою до суду стороні на користь
якої
ухвалено судове рішення, та її представникові компенсація об­
числюється за кожну годину пропорційно до
середньої заробітної
плати особи, розрахованої відповідно до абзацу
третього пункту 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995р. №100. Загальний розмір цієї виплати не може перевищувати
суму, розра­ховану за відповідний час виходячи із трикратного розміру міні­
мальної
заробітної плати.

За відрив
від звичайних занять у зв\’язку з явкою в суд зазна­ченим особам компенсація згідно пункту 3 цього Додатку обчис­люється
пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати особи і не може перевищувати її розмір, обчислений за фактичні години
відриву від звичайних занять.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code