Науково-практичний коментар до ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
89.    Розподіл витрат у разі відмови від
позову і укладення мирової угоди

1. У разі відмови
позивача від позову понесені ним витрати від­
повідачем не відшкодовуються, а витрати
відповідача за його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не
підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред\’явлення
позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі
витрат з відповідача.

2.     Якщо сторони під час
укладення мирової угоди не передбачили
порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у
справі несе поло­
вину судових
витрат.

3.    В інших випадках
закриття провадження у справі, а також у разі
залишення заяви без розгляду відповідач має
право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов\’язаних з
розглядом
справи, внаслідок
необгрунтованих дій позивача.

1. Коментована стаття передбачає три додаткових
варіанти вирі­
шення питань про судові витрати. Перший з них передбачений
на той випадок, коли позивач відмовляється
від заявлених ним вимог. У такому випадку за загальним правилом позивач втрачає
право на
відшкодування судових
витрат відповідачем. Більш того, право на
відшкодування витрат виникає у
відповідача. Але так буде лише тоді, коли підставою такої відмови позивача є
його переконання у необґрунтованості свого позову. Якщо ж підставою відмови відпозову є задоволення вимог відповідачем
після пред\’явлення позо­
ву, позивач
має право звернутись до суду із заявою про стягнення з
відповідача всіх понесених ним по справі витрат.

2. Частина 2 даної статті цього Кодексу
передбачає право сторін
при укладанні
мирової угоди вирішити питання і про розподіл су
дових витрат. Якщо вони цього не передбачили у мировій угоді, кожна з
сторін несе половину судових витрат. Наслідком мирової
угоди є закриття
провадження у справі.

3. В інших випадках закриття справи, крім
зазначеного у пунк­
ті 2 коментаря, та
у разі залишення заяви без розгляду відповідач може посилатись на
необґрунтованість дій позивача по відкриттю провадження і вимагати стягнення з
позивача компенсації понесе­
них ним судових витрат.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code