Науково-практичний коментар до ст. 90 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 90 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
90.   Підстави і порядок застосування заходів
процесуального примусу

1.      Заходами процесуального
примусу є встановлені цим Кодексом
процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб,
які порушують
встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійс­ненню цивільного судочинства.

2.     Заходи процесуального
примусу застосовуються судом негайно
після вчинення порушення шляхом постановления ухвали.

 

1.      Дана стаття та глава 9 розділу І цього Кодексу при­свячені заходам процесуального примусу. Процесуальним приму­сом слід
вважати застосування судом передбачених ЦПК заходів
впливу до порушників процесуальної дисципліни.
Вважаємо, що
ознаками процесуального
примусу є те, що це різновид державно­го примусу (застосовується судом –
органом державної влади); за­ходи його передбачені законом і застосовуються до
осіб, визначе­них законом; заходи застосовуються до осіб, що порушують певні
нормативні установлення; заходи застосовуються у процесуальній
формі та ін.. Заходами процесуального примусу є
процесуальні дії суду відносно осіб, які порушують: 1) встановлені у суді
правила або 2) протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судо­
чинства.

2.    Частина 2
коментованої статті визначає суду форму та про­
цесуальний строк застосування заходів процесуального примусу: заходи процесуального примусу застосовуються негайно
після
вчинення порушення шляхом постановления ухвали.Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code