Науково-практичний коментар до ст. 91 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 91 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
91.     Види заходів процесуального
примусу

1.  Заходами процесуального примусу є:
1) попередження;

2)     видалення із залу судового засідання;

3)     тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;

4)      привід.

2.  До однієї особи не може бути застосовано кілька
заходів 
процесуального примусу за одне й те саме
правопорушення.

1.  Частина 1 коментованої статті дає вичерпний
перелік заходів
процесуального
примусу головним чином по зростаючій силі та
суворості.

2.  Попередження
особи полягає у офіціальному роз\’ясненні правопорушнику
тих обставин, з яких його поведінка не відпові­дає встановленим у суді правилам
або перешкоджає здійсненню
процесуальних
дій, а тому є протиправною і повинна бути змінена
відповідним чином.

3.    Видалення із залу судового засідання є більш
суворим захо­дом процесуального примусу і полягає у тому, що особа, яка пору­
шує процесуальну дисципліну, позбавляється права
бути присут­
ньою у залі судового засідання.

4.   Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
полягає
у примусовому тимчасовому
припиненні права володіння, користу­
вання
та розпорядження певними речами чи документами, які мо­жуть бути використані
судом як засоби доказування по справі, що
розглядається.

5.   Привід
за своєю суттю є примусовим доставлянням особи, яка скоїла правопорушення, до суду. Коментована стаття цього Ко­дексу забороняє застосування кількох примусових
заходів до од­
нієї особи за одне й те саме правопорушення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code