Науково-практичний коментар до ст. 92 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 92 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 92.     Попередження і видалення із залу судового засідання
1.До учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій – видалення із зали судового засідання.
2.У разі повторного вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті, перекладачем суд оголошує перерву і надає час для його заміни. 
 1.Частина 1 коментованої статті деталізує зміст правопорушен¬ня та склад осіб, до яких застосовуються судом такі заходи проце¬суального примусу як попередження та видалення із залу судового засідання. Порушення встановлених у суді правил, протиправне перешкоджання здійсненню судочинства може полягати у пору¬шенні порядку під час судового засідання або невиконанні розпо¬ряджень головуючого. Такі дії або бездіяльність осіб є підставою попередження, а у разі повторного вчинення – підставою видален¬ня із залу судового засідання. Зазначені заходи процесуального примусу можуть застосовуватися як до учасників цивільного про¬цесу (осіб, які беруть участь у справі, й інших учасників процесу), так і до осіб, присутніх у залі судового засідання, і, як уявляється, лише на дане судове засідання, а не весь процес по даній справі. Застосування зазначених заходів примусу, на нашу думку, повинно здійснюватися шляхом постановления ухвал, не виходячи до на-радчої кімнати.
2.Зазначені у пункті 1 коментаря даної статті цього Кодексу дії чи бездіяльність перекладача повторно, тобто після попередження, тягнуть видалення його, але не з судового засідання, а з судового процесу по даній справі. Тому ця дія суду повинна здійснюватись мотивованою ухвалою у вигляді окремого процесуального документа.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code