Науково-практичний коментар до ст. 93 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 93 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 93.    Тимчасове вилучення
доказів для дослідження судом

1.      У разі неподання без
поважних причин письмових чи речових доказів, що витребувані судом, та
неповідомлення причин їх непо­
дання суд може постановити ухвалу про тимчасове
вилучення цих
доказів для
дослідження судом.

2.      В ухвалі про тимчасове
вилучення доказів для дослідження
судом зазначаються: ім\’я (найменування) особи, у
якої знаходиться
доказ, її місце проживання (перебування) або місцезнаходження, назва або опис
письмового чи речового доказу, підстави проведення
його тимчасового вилучення.

1. Частина 1 коментованої статті, по-перше,
підкреслює наяв­
ність у суду права у необхідних випадках витребувати письмовіта речові докази. По-друге, його праву
кореспондує обов\’язок осіб
надати суду зазначені ним письмові чи речові
докази по справі, що ним розглядається. Якщо
ці особи не надають суду витребува
них доказів та не повідомляють суд про причини їх неподання, суд
може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих доказів для їх дослідження.
Застосовуватися ці заходи процесуального примусу повинні за мотивованою ухвалою
суду.

2. Частина 2
коментованої статті цього Кодексу перелічує рекві­зити мотивованої ухвали про
тимчасове вилучення доказів для до­слідження судом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code