Науково-практичний коментар до ст. 94 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 94 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 94.    Привід свідка

1.   Належно викликаний свідок, який без поважних причин не з\’явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, може бути підданий приводу через органи внутрішніх справ з відш­кодуванням у дохід держави витрат на його здійснення.

2.     Про привід суд постановляє ухвалу, в якій зазначає ім\’я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання, роботи чи навчання, підстави застосування приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу.

 3.     Ухвала про привід у суд передається для
виконання до органу внутрішніх справ за місцем провадження в справі або за
місцем про­живання, роботи чи навчання особи, яка підлягає приводу.

4.    Не підлягають приводу в суд особи, які не
можуть бути допитані відповідно до статті 51 цього Кодексу, а також малолітні
та непов­нолітні особи, вагітні жінки, інваліди першої і другої груп, особи,
які доглядають дітей віком до шести років або дітей-інвалідів.

5.     Ухвала про привід оголошується свідку особою,
яка її виконує.

6.     У разі неможливості приводу особа, яка
виконує ухвалу, через начальника органу внутрішніх справ негайно повертає її
суду з пись­мовим поясненням причин невиконання.

1.
Коментована стаття встановлює умови та порядок застосу­вання судом такого
заходу процесуального примусу як привід. На відміну від ст. 91 цього Кодексу
дана стаття конкретно зазначає, що такий захід застосовується до свідка.
Умовами застосуван­ня зазначеного заходу є: 1) це повинен бути свідок, тобто
особа, якій відомі обставини, що стосуються справи; 2) він був належ­но
викликаний (див. коментар до глави 7 цього розділу ЦПК); 3) він не з\’явився у
судове засідання або не повідомив про причи­ни неявки; 4) він не належить до
осіб, перелічених у ст. 51 ЦПК (див. відповідний коментар); 5) він не повинен
бути малолітньою та неповнолітньою особою, вагітною жінкою, інвалідом першої і другої груп, особою, яка
доглядає дітей віком до шести років або дітей-інвалідів.

2. Про привід
свідка суд постановляє мотивовану ухвалу, у якій, зазначаються відомості про
особу, яка підлягає приводу до суду, підстави застосування приводу, коли і куди
ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу. Дана
ухвала передається для виконання до органу внутрішніх справ за місцем
провадження у справі або за місцем проживання, роботи чи нав­чання особи, яка
підлягає приводу. Особа, що виконує ухвалу, ого­лошує ухвалу суду свідку, який
підлягає приводу. У разі неможли­вості приводу, особа, яка виконує ухвалу,
через начальника органу внутрішніх справ повертає її суду з письмовим
поясненням причин невиконання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code