Науково-практичний коментар до ст. 96 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 96 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
96.     Вимоги, за якими може бути видано
судовий наказ

1.  Судовий наказ може бути видано, якщо:

1)     заявлено вимогу, яка грунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі;

2)      заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;

3)    заявлено вимогу про компенсацію витрат на
проведення 
розшуку відповідача, боржника,
дитини або транспортних засобів 
боржника.

2.  Судовий наказ може бути видано і в інших
випадках, встанов­
лених законом.

1.       Коментована стаття містить перелік вимог, за якими
заявник може звертатись до суду за видачею судового наказу. Цей перелік
не
є вичерпним, оскільки частина 2 її зазначає, що судовий наказ
може бути видано і в інших випадках, встановлених
законом.

2.      Судовий наказ може бути видано, якщо заявлено
вимогу, яка
грунтується на
правочині, вчиненому у письмовій формі. Уявляєть­
ся, що у даному випадку закон розуміє просту та «кваліфіковану» письмову форму. Згідно зі ст. 208 ЦК у письмовій
формі належить
вчиняти правочини між
юридичними особами і правочини між фі­зичною та юридичною особами, крім
правочинів, які можуть вчи­
нятися усно (ст. 206 ЦК); правочини фізичних
осіб між собою на суму, що перевищує у
двадцять і більше разів розмір неоподатко­вуваного мінімуму доходів громадян,
крім правочинів, які повніс­
тю виконуються у момент їх вчинення, за
винятком правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації,
а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх
недійсність; інші правочини, щодо яких
законом
встановлена письмова форма. Правочин, вчинений у пись­
мовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню
лише у випад­ках, встановлених законом (наприклад, договір купівлі-продажу
земельної ділянки, єдиного майнового комплексу,
житлового бу­динку (квартири) або іншого нерухомого майна) або домовленістю
сторін.

3.      Судовий
наказ може бути видано, якщо заявлено вимогу про
стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми за­робітної
плати.

4.      Судовий наказ
може бути видано, якщо заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення
розшуку відповідача (див. ко­ментар до ст. 78 цього Кодексу), боржника, дитини
або транспорт­
них засобів боржника
(див.
Тертышников
В.И., Тертышников Р.В., Макаренко О.В.

Закон
Украины
«Об исполнительном производс­
тве»; НІЖ. – Харьков:
Консум,
2005. – С. 116
– 118).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code