Науково-практичний коментар до ст. 97 Цивільного процесуального кодексу України | Адвокат Прокопенко Вадим, г. Киев

Науково-практичний коментар до ст. 97 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 97 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
97.     Підсудність

1. Заява про видачу
судового наказу подається до суду першої
інстанції за загальними правилами підсудності,
встановленими цим
Кодексом.

1.
Коментована стаття відсилає визначення підсудності заяви про видачу судового наказу до загальних правил
підсудності (див.
коментар до глави 1 Розділу III ЦПК).