Науково-практичний коментар до ст. 98 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 98 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 98.     Форма і зміст заяви про видачу судового
наказу

1.   Заява про видачу
судового наказу подається в суд у письмовій
формі.

2.     У заяві повинно бути
зазначено:
 

1)   найменування суду, в
який подається заява;

2)      ім\’я (найменування)
заявника та боржника, а також ім\’я (най­
менування) представника заявника, якщо заява
подається представ­
ником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;

3)      вимоги заявника і
обставини, на яких вони грунтуються;

4)      вартість майна у разі
його витребування;

5)     перелік документів, що додаються до заяви.

3.   Заява підписується заявником або його
представником і по­
дається з її копіями та копіями
доданих до неї документів відповідно 
до кількості боржників.

4.  До заяви, яка подасться представником заявника,
повинно бути 
додано документ, що підтверджує його
повноваження.

5.   До неналежно оформленої заяви застосовуються
положення 
статті 121 цього Кодексу.

1.     Коментована стаття встановлює форму (письмову) та
зміст
заяви про видачу судового
наказу у вигляді переліку обов\’язкових її реквізитів. У заяві повинно бути
зазначено: найменування суду,
до
якого подається заява; найменування заявника та їх підстави,
вартість майна у разі його витребування; перелік
доданих докумен­
тів; підпис заявника та додані документи.

2.     Якщо
ці вимоги не додержані або не сплачено судовий збір чи не оплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду
справи, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без руху і надає заявнику строк для усунення недоліків. Після усу­нення недоліків заявником заява вважається поданою
в день пер­
вісного подання її, а
інакше – вважається неподаною і повертається
заявникові.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code