Науково-практичний коментар до ст. 101 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 101 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
101.   Наслідки повернення заяви або
відмови в її прийнятті

1.     Повернення
заяви у випадку, встановленому частиною другою
статті 121 цього Кодексу,
не є перешкодою для повторного звернення
з такою самою заявою після усунення її недоліків.

2.    Відмова у
прийнятті заяви унеможливлює повторне звернення з
такою самою заявою.
Заявник у цьому випадку має право звернутися
з тими самими вимогами у позовному порядку.

 

1.       Коментована стаття, по-перше, у дусі
загальних принципів цивільного процесуального права передбачає, що повернення
за­
яви про видачу судового
наказу заявнику на підставі порушення
порядку здійснення права на подання заяви (див. коментар до ст.ст. 98, 100 цього Кодексу) не є перешкодою для
повторного звернення
з такою
самою заявою після усунення недоліків, зазначених в ух­
валі
судді.

2.       Частина 2 даної статті встановлює
наслідки відмови у прий­
нятті
заяви про видачу судового наказу. Якщо умови, що визнача­
ють порядок здійснення права на заяву, не є
перепоною повторного
звернення
до суду з тотожною заявою, повторне звернення до суду у разі відсутності права
на подання заяви неможливе. Тому зазна­чена норма унеможливлює звернення до
суду з тотожною заявою,
але залишає право звернутись із
тими самими вимогами у позов­ному порядку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code