Науково-практичний коментар до ст. 104 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 104 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
104.   Надіслання боржникові копії
судового наказу

1.       Після видачі судового наказу суд невідкладно
надсилає його
копію боржникові рекомендованим листом із повідомленням.

2.     Одночасно з копією судового наказу боржникові
надсилаєть­
ся копія заяви стягувача з копіями доданих до неї документів та роз\’яснюється
його право в разі заперечення проти вимог стягувача
протягом десяти днів з
дня отримання судового наказу подати заяву
про його скасування.

1. Коментована стаття регулює процедуру
надіслання копії на­казу боржникові. Копія судового наказу негайно після його
скла­дання направляється боржникові рекомендованим листом із пові­домленням.
Одночасно з копією наказу боржникові направляється
копія заяви стягувача з копіями доданих до неї
документів. Борж­никові цим же листом роз\’яснюється його право заявити можливі
заперечення проти заявлених вимог протягом десяти днів з дня отримання копії судового наказу шляхом подання заяви про скасу­вання наказу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code