Науково-практичний коментар до ст. 105 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 105 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
105.   Набрання судовим наказом законної
сили та видача його стягувачеві

1. У разі
ненадходження заяви від боржника протягом трьох днів після закінчення строку на
її подання та за наявності даних про отри­
мання боржником копії
наказу судовий наказ набирає законної сили і
суд видає його
стягувачеві для пред\’явлення до виконання.

1. Дана стаття встановлює правила про
набрання судовим на­казом законної сили та видачі його стягувачеві. Закон
передбачає
три умови
набрання законної сили судовим наказом: 1) у суді по­
винні
бути дані про отримання боржником копії судового наказу та доданих до нього копій документів або про відмову їх отримати (частина 2 ст. 104 цього Кодексу); 2) у суді
немає заяви боржника
про скасування
судового наказу; 3) минуло три дні після закінчен­
ня строку на подання
такої заяви.

2.Після набрання судовим наказом законної
сили суд видає його
стягувачеві для пред\’явлення до
примусового виконання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code