Науково-практичний коментар до ст. 106 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 106 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
106.  Скасування судового наказу

1.     Заява боржника про скасування судового наказу, що
подана в
установлений строк, розглядається судом протягом п\’яти днів з дня її надходження
без судового розгляду і виклику сторін, про що поста­
новляється ухвала, якою
скасовується судовий наказ.

2.     Заява боржника про скасування судового наказу,
подана після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 104 цього
Кодексу, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не
знайде підстав для поновлення строку подання цієї заяви.

3.    В ухвалі про скасування судового наказу суд
одночасно 
роз\’яснює, що заявлені стягувачем
вимоги можуть бути розглянуті 
в позовному провадженні з додержанням
загальних правил щодо 
пред\’явлення позову.

4.  Копії ухвали надсилаються стягувачеві та
боржникові не пізні­ 
ше трьох днів після її
постановления.

1. Коментована стаття регулює порядок
скасування судового на­
казу. Заява боржника про скасування
наказу розглядається, якщо 
вона подана до суду у строки, встановлені ст.ст.
104, 105 цього Ко­
дексу,
розглядається судом протягом п\’яти днів із дня н надход­
ження. Вона розглядається у такому ж спрощеному
порядку, як і
заява про
видачу судового наказу: без судового розгляду і виклику сторін, без фіксування
у протоколі. Вважаємо, що редакція частини
1 потребує редакційних змін. По-перше, вона
протирічить ст. 102
ЦПК, в
якій зазначено, що розгляд заяви здійснюється без судового
засідання, а у даній статті – без
судового розгляду. По-друге, вона містить внутрішнє протиріччя: заява
розглядається без судового
розгляду.

Оскільки судовий наказ не визнається
боржником, виникає спір про право цивільне, який є предметом розгляду у
позовному про­вадженні, а не у наказному. Тому суд повинен винести ухвалу про
скасування судового наказу. В ухвалі про скасування наказу суд
одночасно роз\’яснює стягувачу і боржнику
їх право звернутись до
суду
за вирішенням спору у порядку позовного провадження. Копії
ухвали у триденний строк надсилаються
стягувачу та боржникові. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку.

2. У випадку, коли заява про скасування
судового наказу пода­на з пропуском строку на її подачу, вона залишається судом
без розгляду (потрібно було б зазначити – і повертається заявникові),
якщо суд по окремій заяві боржника не
виявить підстав скасування
судового
наказу. Підставою такого поновлення мають бути поваж­
ні
причини пропуску строку.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code