Науково-практичний коментар до ст. 114 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 114 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 114.   Виключна підсудність

1.     Позови,
що виникають з приводу нерухомого майна,
пред\’являються за місцезнаходженням майна або основної його
частини.

2.      Позови про виключення майна з опису пред\’являються
за міс­
цезнаходженням цього майна або основної його частини.

3.     Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до
прийняття спадщини спадкоємцями, пред\’являються за місцезнаходженням
спадкового майна або основної його
частини.

4.     Позови до перевізників, що виникають з договорів
перевезення
вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред\’являються за місцезнаход­женням перевізника.

 

1.   Коментована стаття встановлює правила про
виключну під­
судність. По
зазначених у ній категоріях цивільних справ процесу­альний закон встановлює
тільки один певний суд. Стаття 114 ЦПК
передбачає чотири випадки виключної підсудності.

2.     Першим із цих випадків є позови,
що виникають з приво­ду нерухомого майна,
які пред\’являються за місцем знаходження майна або основної його частини.
Згідно з частиною 1 ст. 181 ЦК
України
до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) нале­
жать земельні ділянки, а також об\’єкти,
розташовані на земельній
ділянці,
переміщення яких є неможливим без їх знецінення та змі­ни їх призначення. Режим
нерухомої речі може бути поширений
законом
на повітряні та морські судна, судна внутрішнього пла­вання, космічні об\’єкти,
а також на речі, права на які підлягають
державній реєстрації.

3.      Позови
про виключення майна з опису, позови кредиторів
спадкодавця до прийняття спадщини спадкоємцями
пред\’являються
за місцем
знаходження майна або основної його частини. Але якщо
спадкове майно вже прийняте спадкоємцями, то
позови до спад­
коємців
пред\’являються за правилами загальної підсудності. Позови
до перевізників, що випливають з договорів
перевезення вантажів, пасажирів або багажу, пред\’являються за місцем
знаходження пере­
візника. Це
обумовлено тим, що справа повинна розглядатися там, де могла пред\’являтися і
розглядатися претензія до перевізника.

4. Виключна підсудність встановлена
законом з метою забезпе­
чення правильного і своєчасного
розгляду справи, тому що саме в зазначених у
коментованій статті судах це може бути здійснено
внаслідок знаходження в
районі їх діяльності основної маси до­казів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code