Науково-практичний коментар до ст. 116 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 116 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
116.   Передача справи з одного суду до
іншого

1.  Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:

1)   задоволено
клопотання відповідача, місце проживання якого
раніше не було відоме,
про передачу справи за місцем його прожи­
вання або місцезнаходженням;

2)   після відкриття
провадження у справі і до початку судового
розгляду виявилося, що
заяву було прийнято з порушенням правил
підсудності;

3)   після
задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити
новий склад суду для розгляду справи;

4)   ліквідовано суд,
який розглядав справу.

2.  У випадках, встановлених пунктами 3 і 4 частини
першої цієї
статті, справа передається до суду,
найбільш територіально наближе­
ного до цього суду.

3.    Передачасправи
з одного суду до іншого здійснюється на під­
ставі ухвали суду після
закінчення строку на її оскарження, а в разі подання скарги – після залишення
її без задоволення.

4.    Забороняється передавати до іншого суду справу, яка
розгля­дається судом, за винятком випадків, встановлених цим Кодексом.

 

1.        У
коментованій статті встановлено правила передачі вже порушеної справи з одного
суду до іншого. Передбачено чотири
підстави такої передачі. По-перше, якщо задоволено клопотання відповідача про передачу справи до суду за місцем його прожи­вання або знаходження, то клопотання його може
бути задоволено,
якщо на момент
відкриття справи місце проживання відповідача
було невідомо і позивач згідно з частиною 9 ст.110 цього Кодексу пред\’явив
позов до суду за місцем знаходження майна відповіда­ча чи за місцем його перебування або за останнім відомим місцем
проживання відповідача. По-друге, справа передається до іншого
суду, якщо до початку судового розгляду
виявилося, що заяву було
прийнято з
порушенням правил підсудності. По-третє, справа до іншого суду передається якщо
після задоволення відводів (само­відводів) неможливо утворити новий склад суду
для розгляду цієї справи. По-четверте, такою підставою може бути ліквідація
суду,
до якого було подано заяву.

2.         Передача
справи до іншого суду здійснюється відповідною
ухвалою суду після закінчення строку на її
оскарження, а якщо ух­валу про передачу справи оскаржено, передача здійснюється
після
залишення апеляційної
скарги без задоволення (п. 6 частини 1 ст.
293 цього
Кодексу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code