Науково-практичний коментар до ст. 121 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 121 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
121.   Залишення позовної заяви без руху,
повернення заяви

1.     Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без
додержання
вимог, викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, або не сплачено
судовий збір чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забез­
печення
розгляду справи, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення
заяви без руху, про що повідомляє позивача і
надає йому строк для усунення недоліків.

2.     Якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений
строк
виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120 цього Кодексу, сплатить суму судового
збору,
позовна заява вважається пода­ною в день первісного її
подання до суду. Інакше заява вважається
неподаною і повертається позивачеві.

3.      Крім цього, заява повертається у випадках, коли: 

1)     позивач до
відкриття провадження у справі подав заяву про
повернення йому позову;

2)     заяву подано
недієздатною особою;

3)     заяву від імені
позивача подано особою, яка не має повноважень
на ведення справи;

4)     справа не
підсудна цьому суду;

5)     подана заява
про розірвання шлюбу під час вагітності дружини або до досягнення дитиною
одного року без дотримання вимог, вста­
новлених Сімейним кодексом України. 

4.     Про повернення позовної заяви суддя постановляє
ухвалу.

5.     Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному
звер­
ненню із заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення заяви.

1. Стаття закріплює два види повернення
заяви позивачу. Пер­ший вид повернення існував і раніше. Він є можливим у тому
ви­
падку, якщо позивач
порушив певні умови, що визначають порядок
здійснення
права на подання позовної заяви (заяви), і не виправ­ляє цього порушення. Так, якщо позовну заяву (заяву) подано без 
додержання вимог, викладених у статтях 119, 120 цього Кодексу (про
реквізити заяви та додатки до неї), не сплачено судовий збір або не сплачені
витрати на інформаційно-технічне забезпечення
розгляду
справи (останнє можна було б і не згадувати, оскільки воно міститься у ст. 119 ЦПК), суддя постановляє ухвалу про за­лишення заяви без руху і встановлює позивачу строк
для усунення її недоліків. У тому випадку, якщо позивач у встановлений строк
ліквідує недоліки, позовна заява вважається
поданою у день пер­
вісного її подання
до суду, а в іншому – вважається неподаною і
повертається позивачеві.

Другий вид повернення заяви позивачеві (заявнику) є новим для цивільного судочинства, оскільки він замінив
відмову у прий­нятті заяви у певних випадках. Цей вид повернення позовної заяви
(заяви) здійснюється суддею з одних
лише формальних підстав у
випадках,
передбачених частиною 3 коментованої статті: за заявою позивача, поданою до
відкриття провадження у справі; якщо заяву
подано недієздатною особою; якщо заяву подано від імені позива­ча
особою, яка не має повноважень на ведення справи; якщо спра­
ва не підсудна цьому суду (див. коментар до ст.
115 цього Кодексу);
якщо подана
заява про розірвання шлюбу під час вагітності дружи­
ни або до досягнення дитиною одного року без
дотримання вимог
ст. ст.109, 110 СК.

2. І у першому, і в другому видах
повернення позовної заяви позивачеві суддя постановляє відповідну ухвалу, яка
згідно з п. З
частини 1 ст.
293 ЦПК може бути оскаржена в апеляційному по­
рядку, хоча повернення позовної заяви не
перешкоджає повторно­
му
зверненню із заявою до суду, якщо будуть усунуті обставини,
що стали підставою для повернення заяви.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code