Науково-практичний коментар до ст. 126 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 126 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 126.   Об\’єднання і
роз\’єднання позовів

1.     Суддя під час відкриття провадження у справі,
підготовки
справи до судового розгляду або суд під час її розгляду мають право постановити
ухвалу про об\’єднання в одне провадження кількох од­
норідних позовних вимог
за позовами одного й того самого позивача до одного й того самого відповідача
чи до різних відповідачів або за
позовом різних позивачів до одного й того
самого відповідача.

2.     Залежно від обставин справи суддя чи суд мають право
поста­новити ухвалу про роз\’єднання кількох поєднаних в одному провад­
женні вимог у
самостійні провадження, якщо їх спільний розгляд
ускладнює вирішення справи.

 

1.       Коментована стаття є цікавою тому, що
ненавмисно, як уяв­
ляється,
вирішує одне з найважливіших питань цивільного судо­чинства – питання про його
структуру. Згідно з частиною 1 статті провадження у суді першої інстанції
складається з трьох стадій: відкриття провадження у справі, підготовки справи
до судового
розгляду і розгляду справи.

2.      Частина 1 даної статті передбачає право
суду під час зазначе­
них
стадій судочинства на об\’єднання позовів. Позивач може і сам
об\’єднати в одній позовній заяві кілька пов\’язаних між собою ви­мог. Суд у цьому разі не повинен перешкоджати
такому об\’єднанню,
оскільки це
відповідає принципу процесуальної економії та виклю­
чає можливість винесення судових рішень, що
суперечать одне од­
ному. У
зазначених випадках буде об\’єднання позовів, яке можна назвати суб\’єктивним.
Воно відрізняється від співучасті тим, що
позивачі не зв\’язані між собою спільними матеріальними правами, 
а відповідачі – спільними матеріальними
обов\’язками, як співпози­
вачі,
та співвідповідачі. І ті, й інші у справі самостійні та незалежні
один від одного.

3. Частина 2 коментованої статті дозволяє
суду вчинення і про­тилежної процесуальної дії – роз\’єднання кількох поєднаних
в єди­
ному провадженні вимог
у самостійні провадження. Підставою такого роз\’єднання є та обставина, що вони
не лише можуть бути розглянуті окремо, але і те, що їх спільний розгляд э недоречним та шкідливим. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code