Науково-практичний коментар до ст. 134 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 134 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 134.  Заява про забезпечення доказів

1.    У заяві про забезпечення доказів повинні
бути зазначені: докази, які необхідно забезпечити; обставини, що можуть бути
підтверджені цими доказами; обставини, які свідчать про тс, що подання
потрібних
доказів може стати
неможливим або ускладненим, а також справа, для
якої потрібні ці докази або з якою метою потрібно
їх забезпечити.

2.   До заяви про забезпечення доказів, яка не
відповідає вимогам цієї статті, застосовуються наслідки, встановлені статтею
121 цього
Кодексу.

 

1.      Коментована стаття перелічує обов\’язкові реквізити заяви про забезпечення доказів. Заява повинна містити
вказівку судді чи суду, яким вона адресована, бути датована і підписана, в ній
треба
зазначити, яких конкретно дій
щодо забезпечення доказів просить
від суду (судді) заявник.

2.     Хоча дана стаття і передбачає реквізити
заяви про забезпе­чення доказів як обов\’язкові, видається все ж таки, що сама
по собі
відсутність будь-якої з обставин не повинна
служити підставою для відмови у
забезпеченні доказів. Це було б не в інтересах ані
заявника, ані суду. Крім того, будь-яка з
обставин може бути уточ­нена суддею в особистій розмові з заявником при прийомі
заяви чи
під час розгляду заяви про забезпечення доказів.

3.      Якщо заява не відповідає вимогам
коментованої статті, суддя
своєю
ухвалою залишає її без руху та надає заявнику строк на усу­нення недоліків. При
вчасному усуненні недоліків заява вважаєть­ся поданою у день первісного її
подання до суду. Інакше заява вва­
жається неподаною і
повертається заявнику.

Коментована
стаття і статті 134, 135 цього Кодексу регулю­
ють інститут забезпечення доказів у цивільному
судочинстві. За­
безпечення доказів – це їх процесуальна
фіксація під час розгля­ду справи, а також
як до, так і після подачі заяви. Так, наприклад,
якщо строк виконання
зобов\’язання ще не настав, уповноважена сторона
ще не може пред\’явити позов у суді, а свідок вибуває із
країни на тривалий час чи назавжди, суддя на
прохання заінтересо­
ваної особи може
допитати цього свідка вже до порушення справи, а у судовому засіданні буде
оголошений протокол допиту свідка.
Таким чином, підставами для
забезпечення доказів є заяви осіб, які
побоюються, що подання до суду необхідних для них доказів
згодом стане
неможливим або утрудненим.
 

4.       Способами забезпечення доказів
відповідно до цієї статті є допит свідка,
призначення експертизи, витребування і огляд пись
мових та речових доказів, у тому числі за місцем
їх знаходження. Суд може застосовувати й інші дії, спрямовані на фіксацію відо­
мостей про факти майбутньої або вже порушеної цивільної спра­ви.
Порядок і спосіб забезпечення доказів зазначається в ухвалі суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code