Науково-практичний коментар до ст. 140 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 140 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
140.   Огляд доказів за їх місцезнаходженням

1.      Речові та
письмові докази, які не можна доставити в суд, огляда­
ються за їх місцезнаходженням.

2.     Про час і місце
огляду доказів за їх місцезнаходженням пові­
домляються особи, які
беруть участь у справі. Неявка цих осіб не є
перешкодою для проведення огляду.

3.     У разі
необхідності, в тому числі за клопотанням особи, яка бере
участь у справі, для
участі в огляді доказів за їх місцезнаходженням 
можуть бути залучені
свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти, а
також здійснено
фотографування, звуко- і відеозапис.

4.      Про огляд доказів за їх місцезнаходженням
складається прото­
кол, що підписується всіма особами, які беруть участь в огляді. До протоколу
додаються разом з описом усі складені або звірені під час
огляду на місці плани,
креслення, копії документів, а також зроблені під час огляду фотознімки
письмових і речових доказів, відеозаписи
тощо.

5.     Особи, які беруть участь в огляді доказів за їх
місцезнаходжен­
ням, мають право робити свої зауваження щодо протоколу огляду.

 

1.      У ході підготовки справи до судового
розгляду та розгляду справи по суті може виникнути необхідність огляду на місці
тих
речових і письмових
доказів, які не можуть бути доставлені у зал
судового засідання. Про провадження огляду на
місці суд (суддя)
постановляє
відповідну ухвалу і сповіщає про час і місце огляду
осіб, які беруть участь у справі, і мають право
брати участь у даній
процесуальній
дії. Неявка цих осіб не є перешкодою до проведен­
ня огляду. Участь же свідків, перекладачів,
спеціалістів і експертів
в огляді на місці у разі їх
виклику судом є обов\’язковою.

2.     При огляді на місці особи, які беруть у
ньому участь, можуть давати пояснення, ставити запитання свідкам, експерту;
докази мо­
жуть
фотографуватися, можуть складатися плани, креслення тощо.
Хід огляду на місці відображається у відповідному
протоколі, який
підписується
всіма учасниками даної процесуальної дії. Особи, які брали участь в огляді на
місці і не згодні з відображенням тих чи
інших даних, можуть подавати свої зауваження на протокол огляду на місці. Ці зауваження розглядаються у
судовому засіданні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code