Науково-практичний коментар до ст. 142 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 142 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
142.   Повернення речових доказів

1.      Речові докази після огляду та дослідження їх судом
поверта­
ються особам, від яких вони були одержані, якщо останні заявили про це
клопотання і якщо його задоволення можливе без шкоди для
розгляду справи.

2.      Речові докази, що є об\’єктами, які вилучені з
цивільного обо­
роту або обмежено оборотоздатні, передаються відповідним підпри­ємствам,
установам або організаціям. За клопотанням державних
експертних установ такі
речові докази можуть бути передані їм для використання в експертній та науковій
роботі у порядку, встановле­
ному Кабінетом Міністрів України.

3.      Речові докази повертаються особам, від яких вони
були одер­жані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі
після набрання рішенням суду законної
сили.

1. На відміну від речових доказів, що
швидко псуються, всі інші повертаються тільки за клопотанням осіб, від яких
вони були одер­
жані, і якщо
не буде шкоди для розгляду справи. Якщо рішенням суду встановлено, що право на
них визнається за іншими особами,
то речові докази передаються останнім після набрання рішенням законної сили.

2. Якщо як речові докази використовувалися
предмети, які за
законом-не
можуть бути у володінні громадян, то вони передають­
ся відповідним державним підприємствам, установам
чи організа­
ціям (зброя, отруйні речовини, самородки
дорогоцінних металів і т. ін.).

За клопотанням державних експертних
установ деякі із зазначе­
них речових доказів (зброя,
отруйні речовини, наркотичні засоби та ін.)
можуть бути передані їм для використання у експертній та
науковій роботі у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів Ук­
раїни.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code