Науково-практичний коментар до ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 143 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
143.   Порядок призначення експертизи

1.     Для з\’ясування
обставин, що мають значення для справи і
потребують спеціальних знань у галузі науки,
мистецтва, техніки,
ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою
осіб, які беруть
участь
у справі.

2.     Якщо сторони
домовилися про залучення експертами певних
осіб, суд повинен
призначити їх відповідно до цієї домовленості.

3.     Особи, які
беруть участь у справі, мають право подати суду пи­
тання, на які потрібна
відповідь експерта. Кількість і зміст питань,
за якими має бути
проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд мас мотивувати
відхилення питань осіб, які беруть участь
у справі.

4.     Особи, які беруть
участь у справі, мають право просити суд про­вести експертизу у відповідній
судово-експертній установі, доручити
її конкретному експерту, заявляти відвід
експерту, давати пояснення
експерту, знайомитися з висновком експерта, просити
суд призначити
повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу.

5.     Якщо проведення
експертизи доручено спеціалізованій експер­тній установі, її керівник має право
доручити проведення експертизи
одному або кільком експертам, створювати комісії з
експертів керо­ваної ним установи, якшо судом не визначено конкретних
експертів,
у разі потреби замінювати виконавців експертизи, заявити клопотан­ня щодо
організації проведення досліджень поза межами експертної
установи.

1. При розгляді і вирішенні цивільних
справ суду іноді потріб­
на
допомога різних фахівців. Тому ця стаття передбачає право суду
для з\’ясування обставин, що мають значення
у справі і потребують 
спеціальних знань
у галузі науки, мистецтва, техніки чи ремесла, призначити експертизу за заявою
осіб, які беруть участь у справі.
Експертиза
може бути призначена як засіб забезпечення доказів
(до або після порушення справи), у стадії
підготовки справи до су­
дового
розгляду або у стадії судового розгляду справи.

2.       Експертом
може бути відповідна особа, призначена самим
судом чи
судом відповідно домовленості сторін про певну особу як експерта, яка є обов\’язковою для суду. Суд може доручити про­вадження
судової експертизи спеціалізованій експертній установі,
керівник якої має право доручити проведення
експертизи одному
або декільком
експертам, якщо судом не визначено конкретних ек­
спертів.

3.       Особи,
які беруть участь у справі, мають право подати суду
питання,
на які потрібна відповідь експерта, просити суд провес­ти експертизу у відповідній судово-експертній установі, доручити її
конкретному експерту, заявляти відвід експерту, знайомитися з
висновком експерта, просити суд призначити
повторну, додаткову,
комісійну або комплексну експертизу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code