Науково-практичний коментар до ст. 148 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 148 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
148.   Комісійна експертиза

1.      Комісійна
експертиза проводиться не менш як двома експерта­
ми одного напряму знань.

2.     Якщо за
результатами проведених досліджень думки експертів
збігаються, вони
підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з
висновком іншого
експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх
питань або з питань, які викликали
розбіжності.

1.   Коментована
стаття присвячена одному з видів судових екс­
пертиз – комісійній експертизі.

У цивільному процесі експертизи
розділяються, насамперед, за галузями знань, виробництв, ремесел на
судово-почеркознавчу, су­
дово-технічну,
судово-медичну, судово-психіатричну і т. ін., та за
суб\’єктом
– на одноособові і комісійні.

2.  Згідно з коментованою статтею цього Кодексу
комісійною є така експертиза, яка проводиться не менш
як двома експертами 
одного напрямку знань. Якщо у ході
експертного дослідження екс­
перти прийдуть до єдиної думки по
запитаннях суду, вони підпису­
ють єдиний висновок. У разі
розбіжностей думок комісії експертів, 
експерт, не згідний із загальною
думкою, дає окремий висновок з 
усіх питань, які визвали розбіжності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code