Науково-практичний коментар до ст. 149 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 149 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 149.   Комплексна експертиза

1.     Комплексна експертиза проводиться не менш
як двома експер­тами різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї
галузі
знань.

2.     У висновку експертів зазначається, які
дослідження і в якому
обсязі
провів кожний експерт, які факти він встановив і яких виснов­
ків дійшов. Кожен експерт підписує ту
частину висновку, яка містить
опис
здійснених ним досліджень, і несе за неї відповідальність.

3.     Загальний висновок роблять експерти,
компетентні в оцінці
отриманих
результатів і формулюванні єдиного висновку. У разі
виникнення розбіжностей між експертами висновки
оформлюються
відповідно до
частини другої статті 148 цього Кодексу.

 

1.     Від комісійної експертизи комплексна
експертиза відрізняєть­
ся
тим, що до її складу входять експерти різних галузей знань або
різних напрямків у межах однієї галузі знань.

2.      Висновок комплексної експертизи
складається за загальними правилами (див. коментар до ст. 147 цього Кодексу) з
наступними особливостями: а) у вступній частині додатково зазначається пріз­
вище голови експертної комісії, дані про попередні експертизи, якщо їх результати враховувались комплексною
експертизою; б)
дослідження, які проводились окремими експертами,
описуються у відповідних розділах досліджувальної частини; в) узагальнення та оцінка результатів досліджень фіксуються у
досліджувальній частині висновку експертизи; г) спільний висновок експертизи
підписується
експертами, які брали участь у сукупній оцінці ре
зультатів усіх досліджень і дійшли згоди, а кожну відповідну час­тину висновку, яка містить опис
здійснених досліджень певним
експертом, цей експерт і
підписує. Якщо згоди між експертами не було
досягнуто, складається декілька висновків експертизи (за
кількістю точок зору) або один, у якому вступна і
досліджувальна
частини підписуються
усіма експертами, а заключна – окремими,
під відповідними висновками
дослідження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code