Науково-практичний коментар до ст. 150 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 150 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 150.  Додаткова і повторна експертиза

1.      Якщо висновок експерта буде визнано
неповним або неясним, судом може бути призначена додаткова експертиза, яка
доручається
тому самому або іншому експерту (експертам).

2.      Якщо висновок експерта буде визнано
необгрунтованим або
таким, що суперечить іншим матеріалам
справи або викликає сумніви в його
правильності, судом може бути призначена повторна
експертиза, яка доручається іншому експертові
(експертам).

 

1.  Частину 1 коментованої статті присвячено
додатковій експер­
тизі.
Додаткова експертиза призначається, якщо висновок експерта
буде визнаний судом неповним або неясним.
Додаткова експертиза
проводиться, як правило, тим самим
експертом, який дав неясні або неповні
відповіді на питання, що поставлені йому судом. Така
експертиза призначається ухвалою суду, в якій
необхідно викласти
доводи суду з
приводу неповноти або неясності первісного вис­новку. Неповнота або неясність
висновку експерта може у деяких
випадках бути усунута і шляхом
роз\’яснень експерта.

2.   Повторна експертиза призначається судом,
якщо висновок
експерта буде
визнано необгрунтованим або таким, що суперечить
іншим
матеріалам справи, чи якось інакше викликає сумніви у його правильності. Підставою повторної експертизи можуть бути протиріччя між висновками декількох експертів.
Повторна експер­тиза завжди доручається іншому експертові (експертам). В ухвалі
про призначення повторної експертизи
необхідно викласти дово­
ди суду з
приводу необґрунтованості, суперечливості, сумнівності
первісного
висновку експерта (експертів).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code