Науково-практичний коментар до ст. 151 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 151 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 151.  
Підстави
для забезпечення позову

    1. Суд за заявою осіб, які беруть участь у справі,
може вжити захо­
ди забезпечення позову.

2.  У заяві
про забезпечення позову повинно бути зазначено:

1)  причини, у зв\’язку з якими потрібно
забезпечити позов;

2)      вид забезпечення позову, який належить
застосувати, з обгрун­
туванням його необхідності;

3)      інші відомості, потрібні для забезпечення
позову.

3.     Забезпечення позову допускається на
будь-якій стадії розгляду
справи,
якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи
зробити
неможливим виконання рішення суду.

4.     За заявою заінтересованої особи суд може
забезпечити позов до
подання
позовної заяви з метою запобігання порушенню права інте­лектуальної власності.
До заяви про забезпечення позову додаються документи та інші докази, які
підтверджують, що саме ця особа є суб\’єктом відповідного права інтелектуальної
власності і що її права можуть бути порушені у разі невжиття заходів
забезпечення позову. До заяви додаються також її копії відповідно до кількості
осіб, щодо
яких просять вжити заходи забезпечення позову.

5.     У разі подання заяви про забезпечення
позову до подання позов­
ної
заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом
десяти днів з дня постановления ухвали про забезпечення позову.

 

1.   Коментована стаття містить правила про
підстави забезпе­чення позову у цивільному процесі. Забезпечення позову – це
ство­рення можливості для майбутнього реального виконання рішення суду. Воно
застосовується тоді, коли відповідач вчиняє або може вчинити дії, які
утруднюють чи унеможливлюють реальне вико­
нання судового
рішення. Ініціаторами цієї процесуальної дії мо­жуть бути особи, що беруть
участь у справі.

2.     Забезпечуватися можуть не тільки позови про присудження, а й позови про визнання. Забезпечення позову
необхідно по спорах
про авторське
право, і полягає воно у забороні на опублікування
літературного твору. Забезпечення можливе як по
первісних, так і
по зустрічних позовах.

3.       Дана стаття передбачає, що забезпечення
позову може прова­
дитися у
будь-якій стадії процесу, починаючи від порушення спра­
ви і закінчуючи виконавчим провадженням. Це
відображено й у п. 6 постанови № 9 Пленуму Верховного Суду України від 21
грудня
1990 р. «Про практику
застосування судами процесуального зако­
нодавства при
розгляді цивільних справ по першій інстанції».

 4.        Коментована стаття цього Кодексу
встановлює особливий по­
рядок
забезпечення позову про захист інтелектуальної власності.
Якщо
по інших цивільних справах забезпечення позову допус
кається на будь-якій стадії судочинства, із заявою
про забезпечен­
ня позову з метою запобігання порушенню
правил інтелектуаль­ної власності можна
звернутися до подання відповідної позовної
заяви. До заяви про забезпечення майбутнього позову додаються документи
та інші докази, які підтверджують те, що саме заявник є суб\’єктом відповідного
права інтелектуальної власності і що його
права можуть бути порушені у разі невжиття заходів забез­
печення позову. До заяви додаються також її копії
відповідно до кількості осіб, щодо яких просять вжити заходи по забезпеченню
майбутнього позову. Дана стаття встановлює також правило, що у
зазначеному випадку заявник має подати відповідну
позовну заяву
протягом десяти днів з
дня
постановлениясудом ухвали про забез­печення позову.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code