Науково-практичний коментар до ст. 153 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 153 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
153.   Розгляд заяви про забезпечення
позову,

виконання
ухвали про забезпечення позову

1.      Заява
про забезпечення позову розглядається судом, у провад­женні якого перебуває
справа, в день її надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які
беруть участь у справі,

2.     Заява
про забезпечення позову, подана до подання позовної за­яви, розглядається судом
не пізніше двох днів з дня її подання. У разі обґрунтованої вимоги заявника
заява про забезпечення позову, пода­на до подання позовної заяви, розглядається
лише за його участю без повідомлення особи, щодо якої просять вжити заходи забезпечення
позову.

3.  Суд, розглядаючи заяву про
забезпечення позову, подану до по­дання позовної заяви, може вимагати від
заявника подати додаткові 
документи та інші докази, що підтверджують
необхідність забезпе­чення позову.

4.    Суд, допускаючи забезпечення позову,
може вимагати від пози­вача забезпечити його вимогу заставою, достатньою для
того, щоб запобігти зловживанню забезпеченням позову, яка вноситься на
депозитний рахунок суду. Розмір застави визначається судом з ура­хуванням
обставин справи, але не повинен бути більшим за розмір ціни позову.

5.    Про вжиття заходів забезпечення
позову суд постановляє ухва­лу, в якій зазначає вид забезпечення позову і
підстави його обрання, порядок виконання, розмір застави, якщо така призначена.
Копія ухвали надсилається заявнику та заінтересованим особам негайно після її
постановления.

6.    Залежно від обставин справи суд може
забезпечити позов пов­ністю або частково.

7.    У разі постановления ухвали без
повідомлення особи, щодо якої просять вжитії заходи забезпечення позову, копія
ухвали надсилаєть­ся особі, щодо якої вжито заходи забезпечення позову, негайно
після її виконання.

8.    Суд, встановивши, що заяву про
забезпечення позову подано без додержання вимог статті 151 цього Кодексу,
повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу.

9.    Ухвала про забезпечення позову
виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. У
разі забезпечення вимог заявника заставою ухвала про забезпечення позову
звертаєть­ся до виконання негайно після внесення предмета застави в повному
розмірі.
 

10.      Оскарження
ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає
подальшому розгляду справи.

11.       Оскарження
ухвали про скасування забезпечення позову або про заміну одного виду
забезпечення іншим зупиняє виконання цієї ухвали.

12.     Особи,
винні в порушенні заходів забезпечення позову, несуть відповідальність,
встановлену законом.

1. Коментована стаття встановлює порядок розгляду заяви про
забезпечення позову та виконання ухвали про забезпечення позову. Заява
розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, у день її
надходження без повідомлення відповідача та інших осіб, які беруть участь у
справі. У випадку подання заяви про забезпе­чення майбутнього позову, вона
розглядається протягом не пізні
ше двох днів і без повідомлення майбутнього
відповідача, якщо вимоги заявника є обгрунтованими, тобто якщо є реальна
загроза
порушення його прав саме майбутнім відповідачем.

2. Питання про забезпечення позову,
скасування забезпечення позову чи про повернення заяви заявнику у випадку
відсутності
підстав для
забезпечення позову вирішуються відповідною ухва­лою. Всі зазначені ухвали
можуть бути оскаржені заявниками та
іншими особами, які беруть участь у справі. Але якщо оскарження ухвали
про забезпечення позову не зупиняє її виконання, оскільки коментована стаття
передбачає її негайне виконання, то оскаржен­
ня ухвали про скасування забезпечення позову або
про заміну од­
ного виду
забезпечення іншими, навпаки, зупиняє виконання ухва­
ли до
розгляду апеляційної скарги.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code