Науково-практичний коментар до ст. 154 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 154 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття
154.   Заміна виду забезпечення позову

або
скасування заходів забезпечення позову

1. <!–
[endif]
–>Суд може за
заявою однієї із сторін і зважаючи на пояснення
другої сторони
допустити заміну одного способу забезпечення позову
іншим. Заява про заміну
способу забезпечення позову розглядається судом у строки, встановлені частиною
другою статті 153 цього Ко­
дексу. На заміну способу забезпечення позову за
заявою відповідача погрібна згода позивача, за винятком випадку, визначеного
частиною
другою цієї
статті.

2.     У разі забезпечення позову про стягнення грошових
коштів
відповідач може з дозволу суду замість допущеного виду забезпечення внести на
депозитний рахунок суду суму, зазначену в позовній заяві.

3.     Заходи забезпечення позову можуть бути скасовані
судом, який
розглядає
справу.

4.     Особа, щодо якої вжито заходи забезпечення позову
без її пові­
домлення, протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали може подати
до суду заяву про їх скасування, яка розглядається судом
протягом двох днів. 

5.       Питання про скасування заходів забезпечення позову
вирі­
шується в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі. Неявка
цих осіб не перешкоджає розгляду питання про
скасування заходів забезпечення позову.

6.        Якщо у задоволенні позову було відмовлено,
провадження у
справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи забезпе­чення
позову застосовуються до набрання судовим рішенням законної
сили. Проте суд
може одночасно з ухваленням судового рішення або 
після цього постановити ухвалу про скасування
заходів забезпечення
позову.

7. Заходи
забезпечення позову, вжиті судом до подання позовної
заяви, скасовуються судом також у разі:

1)     неподання
заявником відповідної позовної заяви згідно з вимо­
гами частини п\’ятої статті 151 цього Кодексу;

2)      повернення позовної заяви;

3)      відмови у відкритті провадження у справі.

 

1.   Коментована стаття визначає порядок
вирішення двох питань:
про
заміну виду (способу) забезпечення позову та про скасування
заходів забезпечення позову.

2.      В ході розгляду і вирішення справи може
виникнути необхід­
ність
заміни способу забезпечення позову. Так, наприклад, якщо арешт майна позбавляє
відповідача можливості нормальної гос­подарської діяльності, він може просити
суддю замінити даний спосіб забезпечення позову іншим. Один із варіантів такої
заміни
зазначений у частині
другій коментованої статті: при забезпеченні позову, який має грошову оцінку,
відповідач може з дозволу суду
або
судді замість допущеного забезпечення внести в депозит по­
зовну
суму.

Ініціатором вирішення питання про заміну
виду забезпечення
позову може бути не тільки відповідач,
але й позивач, наприклад, у тому разі, якщо
він збільшує розмір позовних вимог, майно втра­
тило первісну вартість і
т. ін.

3.  Коментована
стаття передбачає три способи скасування за­
безпечення позову в ході розгляду
цивільної справи у суді першої 
інстанції.

Перший шлях скасування забезпечення позову
полягає у тому,
що суд, який розглядає цивільну справу,
може скасувати ухвалу про забезпечення
позову. Ініціаторами скасування забезпечення
можуть бути як особи, що
беруть участь у справі, так і сам суд (суддя).
Підставою до скасування є зміна умов, що існували на мо­мент
постановления ухвали про забезпечення позову. Питання
про скасування забезпечення вирішується у судовому засіданні судом, що
розглядає дану справу, з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак
неявка їх не перешкоджає розгляду питання про
скасування забезпечення позову за умови, що у
суду є достатні дані
про
належне повідомлення їх про час і місце судового засідання.

По-друге, суд одночасно з постановлениям рішення або після цього може постановити ухвалу про скасування
забезпечення позо
ву. І, нарешті, якщо суд постановляє рішення про
відмову в позові
і питання
про скасування забезпечення не вирішує, то заходи по
забезпеченню позову зберігаються тільки до
набрання рішенням
законної сили. Якщо суд по даній справі
постановляє не рішення, а ухвалу про закриття провадження у справі або про
залишення заяви без розгляду, то заходи
забезпечення позову діють також до
набрання
законної сили відповідної ухвали суду.

4. Коментована стаття встановлює додаткові
підстави скасуван­
ня заходів
забезпечення позову, вжитих до подання позовної заяви:

а)  у разі неподання заявником
відповідної позовної заяви протягом 
десяти днів з дня
постановленияухвали про забезпечення позову;

б) у разі повернення позовної заяви
(див. коментар до ст. 121 ЦПК);

в)  у разі відмови у відкритті
провадження у справі (див. коментар 
до ст. 122 цього Кодексу).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code