Науково-практичний коментар до ст. 155 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 155 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 155.   Відшкодування збитків, завданих
забезпеченням позову, та повернення предмета застави

1.      У разі скасування заходів забезпечення
позову, набрання закон­ної сили рішенням про відмову у задоволенні позову чи
ухвалою про
закриття
провадження у справі або залишення заяви без розгляду
особа, щодо якої вжито заходи забезпечення
позову, має право на
відшкодування
збитків, завданих забезпеченням позову.

2.       У разі внесення позивачем предмета застави
відшкодування
збитків,
завданих забезпеченням позову, в першу чергу здійснюється
за
рахунок предмета застави.

3.     Предмет застави повертається позивачеві,
якщо позов про від­
шкодування
збитків не подано протягом двох місяців після настання
обставин, визначених частиною першою цієї статті.
Також предмет
застави
повертається позивачеві, якщо набрало законної сили рі­
шення суду про задоволення позову або якщо сторони
уклали мирову
угоду.

1. Якщо суд відмовив у задоволенні позову,
по якому засто­
совувалися
заходи забезпечення, то після набрання таким рішен­ням сили відповідач може
пред\’явити до позивача позов про від­
шкодування йому
збитків, які виникли внаслідок застосування заходів по забезпеченню позову.
Така вимога до позивача може бути
пред\’явлена тільки тоді, коли питання про забезпечення по­
зову було вирішено з ініціативи позивача. Право
на відшкодування збитків особа, щодо якої вжито заходів забезпечення позову,
має і в 
тому разі, якщо провадження у справі було закрито або заява була залишена без розгляду.

2. Дана стаття регламентує питання про
права відповідача, крім
передбачених
вище, у зв\’язку зі застосуванням заходів по забезпе­ченню позову. Вирішуючи
питання про забезпечення позову, за­
лежно від застосовуваного способу його забезпечення, суддя або суд може вимагати від позивача
відповідних гарантій відшкодуван­
ня збитків відповідачеві, які можуть виникнути внаслідок застосу­вання заходів по забезпеченню позову.
Такою гарантією може бути
внесення
позивачем предмета застави, за рахунок якого у першу чергу і здійснюється
відшкодування збитків, завданих відповідачу забезпеченням позову. Предмет
застави повертається позивачеві, якщо позов про відшкодування збитків не подано
протягом двох
місяців після
набрання законної сили рішенням суду про відмову у
задоволенні позову чи ухвалою суду про закриття
провадження у
справі або залишення заяви без розгляду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code