Науково-практичний коментар до ст. 156 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 156 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 156.   Призначення справи до розгляду

1.    Після закінчення підготовки справи до
судового розгляду суддя
постановляє
ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії ним проведені,
і встановлює дату розгляду справи.

2.    Справа має бути призначена до розгляду не
пізніше п\’ятнадцяти
днів
після закінчення дій підготовки до судового розгляду.

1. Як вже відзначалося у коментарі до ст.
130 цього Кодексу, четвертою групою питань, що вирішуються суддею у стадії
підго­товки справи до судового розгляду, є питання призначення справи до
розгляду, повідомлення і виклики. Коментована стаття саме і визначає порядок
призначення справи до розгляду. Якщо в ухвалі
про порушення справи суддя повинен визначити для
себе програ­
му підготовки
справи, тобто коло питань, які йому потрібно вирі­шити по даній справі у
процесі її підготовки, то в ухвалі про при­значення справи до розгляду він
повинен підбити підсумки стадії, відзвітуватися про виконання підготовчих дій.
У судовій практиці судді іноді не приділяють цьому питанню належної уваги і не
за­
значають в ухвалі, що
ними зроблено по підготовці даної справи до судового розгляду. У зв\’язку з цим
вищестоящі суди при перегляді
справ
цілком обгрунтовано вказують на недоліки підготовки спра­
ви у суді першої інстанції й у цьому найчастіше
вбачають причини
необґрунтованості і незаконності рішення
по справі.


2.     В
ухвалі про призначення справи суддя вирішує, зокрема, питання про осіб, яких слід повідомити та викликати в судове за­
сідання. Відповідно до його вказівки
і у порядку, передбаченому 
главою 7 розділу І цього Кодексу, і
провадяться виклики і повідом­
лення (див. коментар до зазначеної глави).

3.   Частина 2
коментованої статті встановлює правило про час 
розгляду справи, який має бути
зазначений в ухвалі про призначен­
ня справи до судового розгляду: вона
має бути призначена до роз­гляду не пізніше п\’ятнадцяти днів після закінчення дій підготовки 
справи до судового розгляду.

4. Частина 2 коментованої статті
встановлює виняток із загаль­ного правила щодо процесуальних строків,
встановлених законом.
Встановлені
законом строки у разі їх пропуску поновлюються. Але дана стаття допускає
продовження строку розгляду справи у винят­
кових випадках за клопотанням сторони, але не
більше як на один місяць. Тобто строк розгляду справи вона відносить до
службових строків, оскільки він встановлений для суду; оскільки встановлені
законом строки для осіб, які беруть
участь у справі, можуть лише
поновлюватися.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code