Науково-практичний коментар до ст. 158 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 158 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 158.  Розгляд судом справи у судовому засіданні

1.     Розгляд судом цивільної справи
відбувається в судовому засі­
данні
з обов\’язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі.

2.     Особа, яка бере участь у справі, мас право
заявити клопотання
про розгляд справи за її відсутності.

3.    Судове засідання проводиться в спеціально
обладнаному для
цього приміщенні суду – залі засідань.

1. Коментована стаття застосовує дві
юридичні категорії: судо­
вий розгляд і судове засідання.

По-перше, судовий розгляд – це інститут
цивільного процесу­
ального
права, тобто система норм права, які регулюють суспільні
відносини між суддею (судом) та іншими учасниками
процесуаль­
ної діяльності при розгляді і вирішенні по суті
цивільної справи.

По-друге, судовий розгляд – це стадія цивільного судочинс­тва. Вона
посідає центральне місце серед усіх стадій цивільно­го процесу. її значення визначається насамперед тим, що вона є обов\’язковою
стадією процесу. Незалежно від того, чим закін­чується справа,
-постановлениям рішення, ухвали про закриття провадження або про залишення заяви без
розгляду – ця стадія є в
процесі розгляду кожної справи.

Стадія судового розгляду є головною
стадією цивільного судо­чинства, тобто у ній найбільш повно реалізуються
завдання і при­
нципи
цивільного процесуального права, що стоять перед судом.

У навчальній літературі і судовій практиці
у поняття «судовий
розгляд» і «судове засідання» часто
вкладають однаковий зміст. Але це не так.
Судовий розгляд – це одна із стадій цивільного судо­чинства, а протікає вона,
здійснюється у формі судового засідання,
тобто судове засідання є
зовнішньою формою судового розгляду. 

Воно складається з чотирьох частин:
підготовчої, розгляду справи
по
суті, судових дебатів, винесення й оголошення судової поста­
нови.

2.  Судове засідання по новому ЦПК провадиться з обов\’язковим повідомленням осіб, які беруть
участь у справі, про місце і час роз­
гляду справи та у спеціально обладнаному для цього приміщенні – залі засідань. За ЦПК 1963 року по
найбільш актуальних справах та справах, що мають широкий інтерес, справи розглядалися на підприємствах і в установах. Це мало на меті виховний вплив на учасників процесу і профілактичний вплив на всіх присутніх у залі
судового засідання.

3.   Частина 2 даної статті передбачає право
особи, яка бере участь у справі, заявити клопотання про розгляд
справи у її від­
сутності. Уявляється, що таке
клопотання повинно бути у формі 
письмової заяви до суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code