Науково-практичний коментар до ст. 160 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 160 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 160.  Головуючий у судовому засіданні

1.    Під час одноособового розгляду справи в
суді першої інстанції
головуючим є суддя, який розглядає
справу.

2.     Головуючий керує ходом судового
засідання, забезпечує додер­
жання
послідовності і порядку вчинення процесуальних дій, здійс­нення учасниками
цивільного процесу їх процесуальних прав і вико­
нання ними обов\’язків, спрямовує судовий розгляд
на забезпечення
повного,
всебічного та об\’єктивного з\’ясування обставин справи,
усуваючи із судового розгляду все, що не має
істотного значення для
вирішення справи.

3.     У разі виникнення заперечень у будь-кого
з осіб, які беруть
участь у
справі, а також свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів
щодо дій головуючого ці заперечення
заносяться до журналу судового
засідання
і про їх прийняття чи відхилення суд постановляє ухвалу.

4.     Головуючий вживає необхідних заходів для
забезпечення в судо­
вому засіданні належного порядку.

5.     Головуючий розглядає скарги на дії чи
бездіяльність судового
розпорядника
стосовно виконання покладених на нього обов\’язків,
про що
постановляє ухвалу.

1.   Коментована стаття визначає процесуальне становище голо­вуючого у цивільному судочинстві.

Головуючим у судових засіданнях місцевих
судів можуть бути
як голова
суду, так і судді, а у судових засіданнях інших судів -го­
лова
суду, його заступник або члени суду.

2.  Головуючий має право і зобов\’язаний керувати усім ходом судового розгляду, вживати необхідних заходів по забезпеченню порядку у судовому засіданні. Його розпорядження обов\’язкові як для учасників процесу, так і для присутніх у залі судового засі­дання. Він має право усувати із судового
розгляду все, що не має 
істотного значення для суду. Заперечення
сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, перекладачів проти дій 
головуючого повинні заноситися до журналу судового засідання.

Про прийняття зазначених заперечень чи їх
відхилення суд поста­
новляє ухвалу.

Головуючий зобов\’язаний так керувати судовим засіданням, щоб забезпечити умови для повного, всебічного і
об\’єктивного
з\’ясування обставин справи, встановлення дійсних
взаємовідно­син сторін. Його обов\’язок також
забезпечити належний виховний рівень процесу по кожній цивільній справі і
належний порядок у
кожному судовому засіданні.

 

3. Коментована стаття покладає на
головуючого також обов\’язок
розгляду
скарг на дії чи бездіяльність судового розпорядника сто­совно виконання
покладених на нього обов\’язків, про що поста­
новляється
ухвала.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code