Науково-практичний коментар до ст. 167 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 167 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 167. Роз\’яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов\’язків
 
1. Головуючий роз\’яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов\’язки, про що зазначається в журналі судового засідання.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 167 Цивільного процесуального кодексу України
1. Завдання, що стоять перед судом у стадії судового розгляду справи, визначають характер діяльності суду та осіб, які беруть участь у справі, а також їх права та процесуальні гарантії цих прав. Для того, щоб розглянути і вирішити справу, винести законне та обґрунтоване рішення, суду необхідно дослідити всі докази у справі, встановити всі факти, що мають значення для справи, з\’ясувати правовідносини, що існують між сторонами, встановити дійсні права та обов\’язки осіб, які беруть участь у справі. Правильно і швидко здійснити все це суд може лише за активної участі в розгляді справи всіх заінтересованих осіб.
Особи, які беруть участь у справі, мають комплекс прав на стадії судового розгляду справи, що забезпечується процесуальними гарантіями. Цивільне процесуальне законодавство передбачає широке коло прав, якими можуть користуватися особи, які беруть участь у справі. Права та обов\’язки осіб, які беруть участь у справі (ст. 27 ЦПК), процесуальні права та обов\’язки сторін (ст. 31 ЦПК) повинні бути роз\’ясненні судом.
2. Роз\’яснення особам, які беруть участь у справі їх прав та обов\’язків має велике значення, оскільки більша частина цих осіб не знає про них. Не знаючи свого права, неможливо ним скористатися. Коли особа розуміє зміст своїх прав \”можна чекати усвідомленого і вільного з їх боку розпорядження правами і виконання обов\’язків\”.48
Роз\’яснення прав та обов\’язків полягає в ознайомленні осіб, які беруть участь у справі, зі ст. 27 та 31 ЦПК. Якщо судове засідання відкладалося, права та обов\’язки можуть повторно не роз\’яснюватися, якщо учасники процесу на цьому не наполягають.
3. Відповідно до п. 22 постанови Пленуму ВС України від 12.06.2009 р. \”Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції\” виконуючи вимоги статті 167 ЦПК, головуючий має роз\’яснити особам, які беруть участь у справі, їх права та обов\’язки, зокрема ті, що передбачені статтями 10, 11, 27 і 31 ЦПК, а також попередити про те, що вони зобов\’язані добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов\’язки. Розглядаючи і вирішуючи цивільні справи на засадах змагальності та диспозитивності, суди повинні роз\’яснювати особам, які беруть у ній участь, їх права та обов\’язки, попереджувати про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій і сприяти здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених Кодексом.
Роз\’яснення прав та обов\’язків особам, які беруть участь у справі, на стадії підготовки справи до судового розгляду не знімає обов\’язок із суду роз\’яснити права і обов\’язки ще раз на цій стадії цивільного судочинства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code