Науково-практичний коментар до ст. 171 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 171 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 171. Роз\’яснення прав та обов\’язків експерта. Присяга експерта
 
1. Головуючий роз\’яснює експертові його права та обов\’язки, встановлені цим Кодексом, і попереджає експерта під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків.
2. Головуючий приводить експерта до присяги: \”Я, (прізвище, ім\’я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати обов\’язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості\”.
3. Текст присяги підписується експертом. Дія присяги поширюється і на ті випадки, коли висновок був складений до її проголошення. Підписаний експертом текст присяги та розписка приєднуються до справи.
4. Якщо експертиза призначається під час судового розгляду, права, обов\’язки експертів і їх відповідальність роз\’яснюються головуючим відразу після залучення їх до участі в цивільному процесі.
5. Експертам, які працюють у державних експертних установах, роз\’яснення прав і обов\’язків експерта та приведення його до присяги здійснюються керівником експертної установи під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового експерта. Підписаний текст присяги та розписка про ознайомлення з правами і обов\’язками експерта та про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків, за завідомо неправдивий висновок приєднується до особової справи. Засвідчені печаткою експертної установи копії цих документів подаються на вимогу суду.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 171 Цивільного процесуального кодексу України
1. Коментована стаття містить положення про роз\’яснення прав та обов\’язків експерту.Головуючий роз\’яснює експертові його права та обов\’язки, встановлені ст. 53 ЦПК та ст. ст. 12, 13 Закону \”Про судову експертизу\”, і попереджає експерта під розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків.
Відповідно до ст. 384 КК завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження дізнання, досудового слідства, здійснення виконавчого провадження або проведення розслідування тимчасовою слідчою чи тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України або в суді, а також завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, – караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
2. Головуючий приводить експерта до присяги: \”Я (прізвище, ім\’я, по батькові) присягаю сумлінно виконувати обов\’язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості\”. Приведення до присяги має важливий психологічний ефект – особа, яка дає присягу, повинна усвідомлювати свій обов\’язок щодо поставлених перед нею завдань.
3. Відповідно до ч. 4 коментованої статті призначення експертизи в цивільних справах допускається як під час судового розгляду, так і в процесі підготовки до нього.
У разі коли необхідність експертного висновку обумовлена обставинами, викладеними у позовній заяві, чи поданими доказами, суддя має призначати експертизу, як правило, при підготовці справи до судового розгляду, враховуючи при цьому думку осіб, які беруть участь у справі.
Проведення експертизи в суді повинно здійснюватися з додержанням правил, передбачених правилами цивільного судочинства. При цьому суд виконує такі дії:
– з\’ясовує обставини, що мають значення для дачі експертного висновку;
– пропонує учасникам судового розгляду письмово подати питання, які вони бажають порушити перед експертами;
– оголошує ці питання, а також питання, запропоновані судом;
– заслуховує думки учасників судового розгляду з приводу поданих питань;
– у нарадчій кімнаті обмірковує всі питання, виключає ті з них, що виходять за межі компетенції експерта або не стосуються предмета доказування, формулює питання, які він порушує перед експертом з власної ініціативи, остаточно визначає коло питань, що виносяться на вирішення експертизи, і виносить ухвалу (постанову) про її призначення;
– оголошує в судовому засіданні ухвалу (постанову) про призначення експертизи і вручає її експертові;
– після проведення експертом досліджень, складання й оголошення експертного висновку приєднує його до справи;
– допитує експерта з метою роз\’яснення й доповнення ним висновку.
Визначення способу та методики проведення експертизи є компетенцією експерта.
4. Експертам, які працюють у державних експертних установах, роз\’яснення прав і обов\’язків експерта та приведення його до присяги здійснюються керівником експертної установи під час призначення особи на посаду та присвоєння кваліфікації судового експерта. Підписаний текст присяги та розписка про ознайомлення з правами і обов\’язками експерта та про кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків, за завідомо неправдивий висновок приєднується до особової справи. Особова справа експерта зберігається в експертній установі.
Цих експертів суд про кримінальну відповідальність не попереджає, оскільки вважається, що вони вже про це попереджені. Засвідчені печаткою експертної установи копії цих документів подаються на вимогу суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code