Науково-практичний коментар до ст. 182 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 182 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків
 
1. Допит малолітніх свідків і, за розсудом суду, неповнолітніх свідків проводиться в присутності батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, якщо вони не заінтересовані у справі, або представників органів опіки та піклування, а також служби у справах дітей. 
2. Свідкам, які не досягли шістнадцятирічного віку, головуючий роз\’яснює обов\’язок про необхідність дати правдиві показання, не попереджуючи про відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання, і не приводить до присяги.
3. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, можуть з дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань.
4. У виняткових випадках, коли це необхідно для об\’єктивного з\’ясування обставин справи, на час допиту осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у справі. Після повернення цієї особи до зали судового засідання головуючий повідомляє її про показання цього свідка і надає можливість задати йому питання.
5. Свідок, який не досяг шістнадцятирічного віку, після закінчення його допиту видаляється із зали судового засідання, крім випадків, коли суд визнав необхідною присутність цього свідка в залі судового засідання.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 182 Цивільного процесуального кодексу України
1. Коментована стаття визначає порядок допиту малолітніх та неповнолітніх свідків.
Свідки, які не досягли 14 років (малолітні), завжди допитуються в присутності педагога або близьких для свідка осіб (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників). Ці особи є іншими учасниками процесу і можуть з дозволу суду задавати свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка, змісту його показань.
Участь педагога або близьких для свідка осіб під час допиту неповнолітніх віком від 14 до 18 років може бути визнана необхідною судом.
Присутність цих осіб викликана необхідністю забезпечити спокійну для свідка обстановку та врахувати особливості вікової психології неповнолітнього.
Батьки або педагог залучаються ухвалою суду і їм у встановленому порядку надсилається судова повістка. Відомості про батьків неповнолітнього свідка повинні надати суду особи, зацікавлені у допиті свідка. Як педагога слід залучати лише тих осіб, які знають неповнолітнього свідка: вихователів та шкільних вчителів.
Участь батьків або педагогів допускається лише тоді, коли вони не заінтересовані у справі.
2. Допит неповнолітнього свідка має свої особливості, що виділяються у спеціальній літературі:
– розширене коло учасників процесу (до 14 років повинен бути присутнім педагог; від 14 – 16 років участь педагога на розсуд суду; участь захисника);
– потрібно врахувати, що неповнолітні, а особливо малолітні свідки схильні до навіювання з боку дорослих осіб;
– при проведенні допиту доцільно одержати якомога повнішу інформацію про неповнолітнього свідка;
– допит неповнолітнього, а особливо малолітнього слід проводити у формі бесіди для встановлення психологічного контакту. З малолітніми можна використовувати елементи гри;
– допит неповнолітнього не повинен тривати довго. Концентрована увага малолітнього триває приблизно 15 – 20 хв.;
– неповнолітніх свідків до 16 років не попереджають про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань чи дачу неправдивих показань і не приводить до присяги. Їм тільки роз\’яснюється обов\’язок давати правдиві показання.
3. Для створення сприятливої обстановки для допиту неповнолітніх свідків коментована стаття передбачає й іншу можливість. Педагог або близькі для свідка особи можуть з дозволу суду ставити свідкові запитання. У виняткових випадках, коли це необхідно для встановлення істини, на час допиту осіб, які не досягли повноліття, з залу судового засідання за ухвалою суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у справі, щоб вона не могла вплинути на неповнолітнього свідка своєю присутністю. По закінченні допиту цій особі повідомляють про показання неповнолітнього свідка і надають можливість поставити свідку запитання.
Свідок, який не досяг шістнадцяти років, після закінчення його допиту видаляється із залу судового засідання, крім випадків, коли суд визнає за необхідне присутність цього свідка в залі судового засідання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code