Науково-практичний коментар до ст. 187 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 187 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 187. Дослідження речових доказів
 
1. Речові докази оглядаються судом або досліджуються ним іншим способом, а також пред\’являються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі, а в необхідних випадках – також експертам, спеціалістам і свідкам. Особи, яким пред\’явлено для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов\’язані з оглядом. Ці заяви заносяться до журналу судового засідання.
2. Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів.
3. Особи, які беруть участь у справі, можуть ставити питання з приводу речових доказів свідкам, а також експертам, спеціалістам, які їх оглядали.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 187 Цивільного процесуального кодексу України
1. Речовими доказами є предмети, що своїми властивостями свідчать про обставини, які мають значення для справи. Дослідження речових доказів провадиться, як правило, шляхом їх огляду. Іншими способами дослідження доказів може бути зваження, вимірювання порівняння та інші методи.
Речові докази пред\’являються для ознайомлення особам, які беруть участь у справі. Особи, яким пред\’явлені для ознайомлення речові докази, можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов\’язані з їх оглядом. Ці заяви заносяться до протоколу (журналу) судового засідання.
Якщо речові докази пов\’язані з показаннями свідків або – висновком експерта, то докази можуть пред\’являтися для ознайомлення також свідкам і експертам. У ході дослідження речових доказів особи, які беруть участь у даній процесуальній дії, можуть давати пояснення, робити відповідні заяви. Ці заяви, а також весь хід дослідження речових доказів повинні бути відображені в протоколі (журналі) судового засідання.
Якщо речовими доказами виступають продукти та інші речі, що швидко псуються, то вони негайно оглядаються судом з повідомленням про призначення огляду осіб, які беруть участь у справі. Після огляду такі речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються підприємствам, що можуть їх використати за призначенням.
2. Якщо в справі є протоколи огляду речових доказів, одержані в порядку їх забезпечення або огляду на місці, вони повинні оголошуватися в даному судовому засіданні. Про оголошення протоколів огляду речових доказів, а також про пояснення і заяви осіб, які беруть участь у справі, з приводу цих протоколів повинні міститися дані в протоколі (журналі) судового засідання.
Після дослідження речових доказів у судовому засіданні вони, залежно від їх індивідуальних особливостей і особливостей справи, додаються до даної справи, здаються на зберігання в суді або повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються підприємствам, установам, організаціям, що можуть їх використати за призначенням.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code