Науково-практичний коментар до ст. 190 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 190 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 190. Консультації та роз\’яснення спеціаліста
 
1. Під час дослідження доказів суд може скористатися усними консультаціями або письмовими роз\’ясненнями (висновками) спеціалістів.
2. Спеціалісту можуть бути поставлені питання по суті наданих усних консультацій чи письмових роз\’яснень. Першою ставить питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін або за ініціативою суду, першим ставить питання спеціалістові позивач і (або) його представник.
3. Суд має право з\’ясовувати суть відповіді спеціаліста на питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання спеціалісту після закінчення його опитування особами, які беруть участь у справі.
4. Викладені письмово і підписані спеціалістом роз\’яснення приєднуються до справи.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 190 Цивільного процесуального кодексу України
1. Під час дослідження доказів суд може при потребі скористатися усними консультаціями або письмовими роз\’ясненнями (висновками) спеціалістів.
Спеціалісту можуть бути поставлені питання по суті наданих усних консультацій чи письмових роз\’яснень. Першою ставить питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо спеціаліста залучено за клопотанням обох сторін або за ініціативою суду, першим ставить питання спеціалістові позивач і (або) його представник.
Суд має право з\’ясовувати суть відповіді спеціаліста на питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання спеціалісту після закінчення його опитування особами, які беруть участь у справі.
Оскільки завданням спеціаліста є сприяння суду та особам, які беруть участь у справі, в дослідженні доказів і допомога спеціаліста технічного характеру не замінює висновку експерта, то в разі, якщо за результатами консультації чи роз\’яснень спеціаліста виникнуть обставини, які потребуватимуть дослідження або оцінки, суд може запропонувати сторонам надати докази або заявити клопотання про призначення експертизи(п. 29 постанови Пленуму ВС України \”Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції\” від 12.06.2009 р. N 2).
Спеціалісту роз\’яснюються його права та обов\’язки відповідно до ст. 54 ЦПК. В тому випадку коли особа, яка є спеціалістом, не володіє знаннями про обставини, які цікавлять суд, чи поставленні питання виходять за межі спеціальних знань, якими володіє спеціаліст, він має право відмовитися від консультації чи роз\’яснення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code