Науково-практичний коментар до ст. 191 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 191 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді
 
1. Суд може відкласти розгляд справи у випадках, встановлених цим Кодексом, а також у разі неможливості розгляду справи у зв\’язку з необхідністю заміни відведеного судді або залучення до участі в справі інших осіб.
2. У разі неможливості продовження розгляду справи у зв\’язку з необхідністю подання нових доказів суд оголошує перерву на час, необхідний для цього.
3. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, призначає відповідно день нового судового засідання або його продовження, про що ознайомлює під розписку учасників цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні. Учасників цивільного процесу, які не з\’явилися або яких суд залучає вперше до участі в процесі, викликають у судове засідання на призначений день.
У разі відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді, суд, на прохання особи, яка є учасником цивільного процесу, вручає їй судову повістку безпосередньо в суді. 
4. У разі відкладення розгляду справи суд повинен допитати свідків, які з\’явилися. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не допитуються і викликаються знову.
5. У справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати шести місяців.
6. Якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку.
7. У разі якщо склад суду не змінився і до участі у справі не було залучено інших осіб, суд має право надати учасникам цивільного процесу можливість підтвердити раніше надані пояснення без їх повторення, доповнити їх і поставити додаткові запитання.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 191 Цивільного процесуального кодексу України
1. Відкладення розгляду справи – це перенесення її розгляду на певний визначений строк у зв\’язку із неможливістю її розгляду у даному судовому засіданні.
Підставами для відкладення розгляду справи можуть служити такі обставини, які перешкоджають розгляду справи в даному судовому засіданні, однак вони можуть бути усуненні судом або особами, які беруть участь у справі, до наступного судового засідання.
Причинами відкладення судового розгляду можуть бути: недоброякісна підготовка справи до судового розгляду, несвоєчасне повідомлення осіб, які беруть участь у справі, або інших учасників процесу про явку до суду тощо.
2. Закон передбачає вичерпні підстави для відкладення розгляду справи:
– неявка осіб, які беруть участь у справі (ст. 169 ЦПК);
– неможливість розгляду справи у зв\’язку з необхідністю заміни відведеного судді (ст. 191 ЦПК);
– залучення до участі в справі інших осіб (ст. 191 ЦПК);
– зміна підстав або предмету позову (ст. 224 ЦПК);
– заміна неналежного відповідача (ст. 33 ЦПК);
– вступ у справу третьої особи (ст. 34 ЦПК);
– неможливість вчинення необхідних процесуальних дій у даному судовому засіданні у разі поновлення судового засідання (ст. 195 ЦПК).
3. У разі неможливості продовження розгляду справи у зв\’язку з необхідністю подання нових доказів суд оголошує перерву на час, необхідний для цього. Коментована норма передбачає лише одну підставу для оголошення перерви – необхідність подання нових доказів. Ця підстава видається дещо нелогічною, адже усі докази подаються сторонами ще в попередньому засіданні. За загальним правилом, подання доказів після цього є неможливим. І лише тоді, коли вони не були подані вчасно з поважних причин, суд може їх долучити до справи.
Натомість, коментована норма передбачає можливість оголошення перерви в судовому засіданні у разі необхідності подання нових доказів. При цьому залишається не зрозумілим, у кого є така необхідність – у суду чи в осіб, які беруть участь у справі.
На практиці перерва оголошується також в інших випадках, коли судове засідання не може бути закінчене в день, на який призначалося засідання.
Перерва в судовому засіданні не спричиняє необхідності розпочинати слухання справи спочатку і засідання продовжується.
4. Суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, призначає відповідно день нового судового засідання або його продовження, про що ознайомлює під розписку учасників цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні. Учасників цивільного процесу, які не з\’явилися або яких суд залучає вперше до участі в процесі, викликають у судове засідання на призначений день.
У разі виникнення підстав для відкладення розгляду справи, суд зобов\’язаний допитати свідків, котрі з\’явилися. Це правило встановлене в інтересах свідків, які відволікаються від звичних справ. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не допитуються і викликаються знову. Винятковість випадку визначається судом (п. 31 постанови Пленуму ВС України \”Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції\” від 12.06.2009 р. N 2).
Відкладення розгляду справи є небажаним явищем в зв\’язку з тим, що це затримує вирішення спору між сторонами. Однак в необхідних випадках розгляд справи необхідно відкласти з метою прийняття певних заходів для всебічного розгляду справи і постановляння законного і обґрунтованого рішення.
5. Якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку, незалежно від того, з якої стадії засідання воно відкладалося. Це означає, що суд повинен повторно доповідати справу, заслуховувати пояснення сторін, досліджувати докази.
Водночас, якщо склад суду не змінився і до участі у справі не було залучено інших осіб, суд має право надати учасникам цивільного процесу можливість підтвердити раніше надані пояснення без їх повторення, доповнити їх і поставити додаткові запитання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code