Науково-практичний коментар до ст. 198 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 198 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 198. Журнал судового засідання
 
1. Одночасно з проведенням фіксування технічними засобами секретарем судового засідання ведеться журнал судового засідання.
2. У журналі судового засідання зазначаються такі відомості:
1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у справі;
4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
5) назва процесуальної дії;
6) час вчинення процесуальної дії;
7) інші відомості, визначені цим Кодексом.
3. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання та підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 198 Цивільного процесуального кодексу України
1. Журнал судового засідання веде секретар судового засідання по конкретній справі одночасно із технічної фіксацією.
Одночасне фіксування судового засідання технічним засобом та ведення журналу судового засідання секретарем судового засідання є досить складним, оскільки секретар повинен контролювати, щоб апаратура не дала збій та відволікатися від написання журналу. Тому доцільно до проведення технічного запису залучати спеціаліста, який знає як користуватися звукозаписувальною апаратурою, яких заходів слід ужити на випадок збою у її роботі.77
Форма журналу судового засідання встановлена додатком N 1 до Інструкції про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21.07.2005 р. N 84 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2005 р. за N 868/11148).
2. У журналі судового засідання повинні бути зазначені:
1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
2) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та ініціали судді, секретаря судового засідання;
3) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та інших осіб, що беруть участь у справі;
4) порядковий номер вчинення процесуальної дії;
5) назва процесуальної дії;
6) час вчинення процесуальної дії;
7) інші відомості, передбачені ЦПК України.
Крім відомостей, передбачених частиною 2 ст. 198 ЦПК, до журналу судового засідання вносяться також дані про результати перевірки комплексу звукозапису (інвентарний номер комплексу звукозапису, дата та час за показниками перевірки комплексу звукозапису, відомості про вільне місце, \”комплекс звукозапису працездатний\”).
3. Після закінчення судового засідання секретар:
– зберігає та друкує журнал судового засідання (у разі використання спеціальної програми звукозапису);
– підписує журнал судового засідання, передає судді для долучення до справи;
– створює архівну та робочу копію фонограми.
Журнал невідкладно після судового засідання підписується секретарем судового засідання, який його веде та приєднується до матеріалів справи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code