Науково-практичний коментар до ст. 221 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 221 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 221. Роз\’яснення рішення суду
 
1. Якщо рішення суду є незрозумілим для осіб, які брали участь у справі, або для державного виконавця, суд за їхньою заявою постановляє ухвалу, в якій роз\’яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту.
2. Подання заяви про роз\’яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред\’явлене до примусового виконання.
3. Заява про роз\’яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не перешкоджає розгляду питання про роз\’яснення рішення суду.
4. Ухвала, в якій роз\’яснюється рішення суду, надсилається особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду роз\’яснено за його заявою.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 221 Цивільного процесуального кодексу України
1. Рішення суду повинно бути зрозумілим. Зрозумілість рішення полягає в тому, що його резолютивна частина не припускає кілька варіантів тлумачення.
Припускається, що рішення суду, як би складно воно не було написане, є зрозумілим щонайменше для суду, який його ухвалив. Тому суд не може порушувати питання про його роз\’яснення з власної ініціативи.
За роз\’ясненням рішення суду можуть звертатися особи, які брали участь у справі, або державний виконавець у випадку, коли рішення є незрозумілим, що ускладнює його реалізацію. Така заява подається в копіях відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Копія заяви надсилається особам, які беруть участь у справі одночасно з судовою повісткою. Судового збору за подання такої заяви не передбачено.
В заяві про роз\’яснення рішення зазначається, що саме у резолютивній частині рішення є незрозумілим, в чому полягає незрозумілість рішення, які припускаються варіанти тлумачення рішення, як це впливає на його виконання.
Роз\’яснення інших частин рішення (крім резолютивної) не має правового значення, оскільки вони не мають обов\’язкового для характеру.
Подання заяви про роз\’яснення рішення суду допускається, якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого рішення може бути пред\’явлене до примусового виконання.
Заява про роз\’яснення рішення суду розглядається протягом десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або) державного виконавця не перешкоджає розгляду питання про роз\’яснення рішення суду.
2. Відповідно до ст. 34 Закону \”Про виконавче провадження\” у разі якщо резолютивна частина рішення, викладена у виконавчому документі, є незрозумілою, державний виконавець, а також сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз\’яснення відповідного рішення чи змісту документа.
Суд, який видав виконавчий документ, зобов\’язаний розглянути заяву державного виконавця у 10-денний строк з дня її надходження і при необхідності дати відповідне роз\’яснення рішення чи змісту документа, незмінюючи їх змісту. Про роз\’яснення рішення чи змісту документа або відмову у цьому суд постановляє ухвалу.
3. Питання про роз\’яснення рішення вирішується ухвалою суду. В резолютивній частині ухвали суд роз\’яснює, як саме слід розуміти резолютивну частину рішення, тобто тлумачить зміст написаного у рішенні. При цьому суд не може змінювати змісту рішення суду. Відповідно до п. 21 постанови Пленуму ВС України N 14 від 18.12.2009 р. \”Про судове рішення в цивільній справі\”, роз\’яснення рішення не допускається, якщо воно виконане або закінчився установлений законом строк, протягом якого рішення може бути пред\’явлено до виконання.
Суд може відмовити у роз\’ясненні рішення, якщо воно не припускає різного тлумачення, незрозумілість рішення зумовлена неуважністю прочитання тексту рішення, правовою безграмотністю.
Ухвала, в якій роз\’яснюється рішення суду, надсилається особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду роз\’яснено за його заявою, протягом 5 днів з дня проголошення судового рішення у формі рекомендованого листа з повідомленням про вручення.
4. Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 293 ЦПК ухвала про роз\’яснення рішення може бути оскаржена окремо від рішення суду. Конституційний Суд України розтлумачив, що це положення необхідно розуміти як таке, що передбачає право оскаржувати в апеляційному порядку окремо від рішення суду ухвали суду першої інстанції як про роз\’яснення рішення, так і про відмову в роз\’ясненні рішення (Рішення КС України від 08.07.2010 р. N 18-рп/2010 у справі N 1-43/2010 за конституційним зверненням громадянина Слободянюка Івана Івановича щодо офіційного тлумачення положення пункту 12 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв\’язку з положеннями пунктів 2, 8 частини третьої статті 129 Конституції України).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code