Науково-практичний коментар до ст. 222 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 222 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі
 
1. Частину першу виключено.
2. Копії повного рішення суду видаються особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення, особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно після його проголошення видаються копії судового рішення із викладом вступної та резолютивної частин.
3. Особам, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні, копії повного судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня його складання або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо в суді. Якщо судовим рішенням відповідачеві заборонено вчиняти певні дії, що потребуватиме вчинення дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами, копія такого судового рішення також надсилається цим органам та/або особам у строки та порядку, визначені цією статтею.
4. Копії судових рішень повторно видаються за заявою особи за плату у розмірі, встановленому законодавством.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 222 Цивільного процесуального кодексу України
1. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи. Однією з гарантій права особи на інформацію про процес та результат розгляду її справи є обов\’язок суду інформувати осіб, які беруть участь у справі, про ухвалені судові рішення.
Якщо особа була присутня в судовому засіданні, то припускається, що зміст судового рішення їй відомий. Копії судового рішення (повного або короткого) видаються особам, які брали участь у справі негайно після проголошення рішення. Якщо особи були відсутні в судовому засіданні, копії повного судового рішення надсилаються чи видаються на їх вимогу не пізніше 2 днів з дня складення повного тексту рішення.
Копії судового рішення надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Ці дії суд вчиняє незалежно від причин неявки особи та незалежно від того, чи подавала вона заяву про надіслання їй копії судового рішення.
2. Судові документи, в тому числі судове рішення, складаються державною мовою. Якщо серед осіб, які брали участь у справі, є такі, що не володіють мовою судочинства, то вони змушені самостійно звертатися до перекладача. При цьому суд не вправі завіряти ухвалене ним судове рішення, перекладене на рідну мову учасника процесу, оскільки перекладач, до якого звернувся учасник після закінчення розгляду, не залучався до участі у справі та не був попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад.113
3.Законом визначено спосіб надсилання рішення – рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Відповідно до п. 3 Правил надання послуг поштового зв\’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. N 1155, рекомендоване поштове відправлення – поштове відправлення (лист, поштова картка, бандероль, секограма, дрібний пакет, мішок \”M\”), що приймається для пересилання без зазначення суми оголошеної цінності вкладення з видачею відправникові розрахункового документа про прийняття і доставляється (вручається) адресатові (одержувачу) під розписку.
Повідомлення про вручення поштового відправлення (поштового переказу) – повідомлення, яким оператор поштового зв\’язку доводить до відома відправника інформацію про дату та прізвище особи, якій вручено поштове відправлення (поштовий переказ).
Таким чином, у справі повинен залишитися доказ відправлення та доказ вручення адресату копії судового рішення.
4. Вперше копії судових рішень видаються заявнику безоплатно. Необхідні витрати покриваються за рахунок коштів, виділених на утримання суду. За повторну видачу копій судових рішень сплачується судовий збір у розмірі 1 гривні за кожен аркуш копії (п. 1 ч. 4 ст. 4 Закону України \”Про судовий збір\”).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code