Науково-практичний коментар до ст. 237 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 237 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками
 
1. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім\’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.
2. Заява про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права може бути подана батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки та піклування.
3. Заява про визнання фізичної особи недієздатною може бути подана членами її сім\’ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричним закладом.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 237 Цивільного процесуального кодексу України
1. Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України N 3 від 28.03.72 р. \”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним\” справа про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним може бути порушена лише за заявою осіб, зазначених у ст. 237 ЦПК.
Чинним законодавством суду не надане право зі своєї ініціативи порушувати справу про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним.
До членів сім\’ї фізичної особи відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу України належать особи, які спільно проживають, пов\’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов\’язки. Це, зокрема, чоловік (жінка), діти, батьки, непрацездатні особи, які перебувають на утриманні, інші родичі, які проживають з даною особою і ведуть спільне господарство (ст. 64 Житлового кодексу України).
2. Заява повинна відповідати загальним вимогам щодо форми і змісту позовної заяви (ст. 119 ЦПК України) з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею. Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України N 3 від 28.03.72 р. \”Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним\”, якщо під час розгляду справи буде встановлено, що заява подана неправомочною особою, суд повинен, не закриваючи провадження в справі, обговорити питання про заміну неналежного заявника належним. Але оскільки чинним ЦПК не передбачено інституту заміни позивача (заявника), суддя відмовляє в задоволенні заяви і закриває провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України (заява не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства).
Якщо провадження у справі буде закрито у зв\’язку з відмовою заявника від своєї вимоги (п. 3 ч. 1 ст. 205 ЦПК), то ця обставина не виключає можливості порушення цим же заявником справи про обмеження дієздатності тієї ж особи у випадку, якщо останній, за твердженням заявника, продовжує зловживати спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинамиі після закриття судового провадження у справі.
3. Повнолітні члени сім\’ї особи, інтереси яких зачіпає порушення справи про визнання такої особи обмежено дієздатною чи недієздатною, беруть участь у процесі як заявники тоді, коли вони самі звертаються до суду або у випадку залучення їх до справи за заявою, поданою в їх інтересах профспілковою або іншою громадською організацією, прокурором, органом опіки та піклування, психіатричним лікувальним закладом.
4. До близьких родичів, які можуть подати заяву про визнання фізичної особи недієздатною, відносяться особи, пов\’язані між собою походженням одного від другого або спільним походженням від одного предка, а також родичі подружжя. Відповідно до ст. 52 ЦПК до близьких родичів належать: чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, член сім\’ї або близький родич цих осіб.
5. Не виключено звернення до суду і кількох уповноважених заявників. Хто б не подав заяву, всі повнолітні члени сім\’ї особи, яку хочуть обмежити в дієздатності, обмежити неповнолітню особу в праві самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права, або визнати недієздатною, беруть участь в судовому процесі в якості заявників, адже процес ведеться в їх спільних інтересах.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code