Науково-практичний коментар до ст. 244 Цивільного процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 244 Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 244. Розгляд справи
 
1. Справи про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності суд розглядає за участю заявника, одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та піклування. Участь представників органів опіки та піклування у розгляді справи є обов\’язковою.
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР
до статті 244 Цивільного процесуального кодексу України
1. Розгляд справи про надання неповнолітній особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, повної цивільної дієздатності розглядається судом за участю заявника (неповнолітньої особи), одного або обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а також представників органів опіки та піклування, участь яких у розгляді даної заяви є обов\’язковою.
2. Відповідно до п. 1.7 Правил опіки та піклування N 34/166/131/88 від 26.05.99 р., затверджених наказом Державного комітету України у справах сім\’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров\’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, органи опіки та піклування відповідно до покладених на них завдань та розподілу повноважень між структурними підрозділами відповідних управлінь і відділів місцевої державної адміністрації беруть участь у розгляді судами спорів, пов\’язаних із захистом прав неповнолітніх дітей та осіб, які перебувають під опікою (піклуванням).
В тому випадку, якщо справа буде розглянута без участі органів опіки і піклування, рішення в будь-якому випадку підлягає скасуванню. Суд повинен вжити необхідних заходів для явки представників органів опіки і піклування в судове засідання, аж до застосування по відношенню до них заходів адміністративної відповідальності.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code